Hoogheemraadschap start actieprogramma ‘Water in Actie’

Waar schoon drinkwater en droge voeten door veel Nederlanders worden gezien als vanzelfsprekendheden, staan deze ‘zekerheden’ onder druk. De opgaven rond waterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit zijn groot.

Hoogheemraadschap start onderzoek naar gebruik verboden bestrijdingsmiddel Dinoterb

“We gaan onderzoeken waar de vervuilingen precies vandaan komen. Dat is op zich geen eenvoudige opgave. Het middel Dinoterb is immers al sinds 1998 verboden,” schrijft het HHNK in een…

Hoogheemraadschap moet grondwaterpeil verhogen om huiseigenaren niet op hoge kosten te jagen

In een rapport over funderingsschade door het lage grondwaterpeil in Nederland spreekt met van ruim 400.000 woningen die getroffen kunnen worden met schade aan de fundering.

Boze boeren demonstreren bij het Hoogheemraadschap, boos over alle beschuldigingen

Deze week werd duidelijk dat in West-Friesland het Hoogheemraadschap te hoge concentraties verboden stoffen heeft aangetroffen in het oppervlakte water

Mobilisation for the Environment richt haar pijlen op bollentelers in West-Friesland, ‘stop gebruik Herbicide dinoterb’

Dinoterb, dat sinds 1998 verboden is, staat bekend als zeer zorgwekkend stof en is kankerverwekkend.

Hoogheemraadschap gaat meer Medemblikse sloten maaien en baggeren

Het hoogheemraadschap maait twee keer per jaar de watergangen omdat teveel waterplanten de doorstroming belemmeren.

Hoogheemraadschap verhoogd tussen 2024 en 2027 belastingen jaarlijks met 11%

Gezinnen gaan daar t/m 2027 jaarlijks een paar tientjes meer betalen, ondernemers enkele honderden euro’s meer per jaar.

Hoogheemraadschap op de goede weg met haar duurzaamheidsambities voor 2050

Waterschappen wekken zoveel mogelijk duurzame energie zelf op, bijvoorbeeld uit rioolwater. De totale duurzame opwek is sterk gestegen: van 58,5 naar 64,3 procent.

Onduidelijkheid over belijning noopt Medemblik tot aanpassen fietssuggestiestroken Andijk

Het Hoogheemraadschap heeft deze zo genaamde fietssuggestiestroken laten aanleggen om de fietsers een veiliger gevoel te geven

HHNK-subsidie voor waterbergende weg in Nibbixwoud 

Harry Nederpelt: “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor droge voeten van onze inwoners. Daarom willen we graag in 2050 helemaal klimaatbestendig zijn.”

We mogen weer stemmen, twee keer zelfs.

In 2019 werden er in Noord-Holland in totaal 55 Statenleden gekozen, verdeeld over 11 politieke partijen.