Hoogheemraadschap start onderzoek naar gebruik verboden bestrijdingsmiddel Dinoterb

“We gaan onderzoeken waar de vervuilingen precies vandaan komen. Dat is op zich geen eenvoudige opgave. Het middel Dinoterb is immers al sinds 1998 verboden,” schrijft het HHNK in een…

Mobilisation for the Environment richt haar pijlen op bollentelers in West-Friesland, ‘stop gebruik Herbicide dinoterb’

Dinoterb, dat sinds 1998 verboden is, staat bekend als zeer zorgwekkend stof en is kankerverwekkend.