Medemblik sluit 2023 af met een plus van ruim 10 miljoen euro

MEDEMBLIK – Medemblik kan terugkijken op een financieel zeer positief verlopen 2023, zelfs tot grote verbazing van het college omdat bij het aanbieden van de herfstnota 2023 dit nog helemaal niet te voorzien was. Op vijf taken wist Medemblik flinke plussen te schrijven, zo bleef erop maatschappelijke voorzieningen 3.8 miljoen onder de streep over, maar ook op het sociaal domein bleef een plus van ruim 2.5 miljoen onder de streep over. Verder werd er minder uitgegeven aan personeel en inhuur en aan de algemene uitkeringen, waardoor er onder de streep 10.606.000 miljoen euro overbleef.

Dat op maatschappelijke voorzieningen een bedrag van 3.8 miljoen overbleef komt vooral door de bijdrage van het Rijk om vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen, hier bleef enkele miljoenen van over. Dit geld wil Medemblik apart zetten voor het geval de verplichte opvang van asielzoekers wel doorgaat, dan wordt dit geld gebruikt om daar een opvangcentrum van te bouwen. Maar de kans is ook aanwezig dat het nieuwe kabinet het geld terug gaat eisen nu zij hebben gezegd dat de wet wordt teruggetrokken.

Lees ook: Medemblik gaat de miljoenen Oekraïnegelden die niet zijn uitgegeven inzetten voor huisvesting vluchtelingen

De lagere uitgaven op het sociaal domein komt vooral omdat de gemeente meer in controle is gekomen op het gebied van de financiën en de wachtlijsten binnen de WMO en de Bijzondere Bijstand vrijwel heeft opgelost. Daarnaast heeft het huidige coalitie een ambitieus meerjarig woningbouwprogramma opgesteld om tussen nu en 2029 1650 nieuwbouwwoningen te laten bouwen. Ook is in 2023 het Sportbedrijf Medemblik opgericht en gestart met het exploiteren van de diverse sporthallen binnen de gemeente Medemblik.

Lees ook: Medemblik zet vol op betaalbare woningen voor jong en oud

Op het gebied van personeel heeft de gemeente nog wel een kleine inhaalslag te maken, afgelopen jaar heeft de gemeente Medemblik ondanks een grote campagne om bij de gemeente te komen werken niet alle vacatures kunnen invullen, grootste oorzaak is de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast viel de uitkering die de gemeente Medemblik van het Rijk krijgt hoger uit dan verwacht.

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om van die 10.606.000 euro, 400.000 euro toe te voegen aan de reserve sociaal domein, 299.000 euro toe te voegen aan de reserve voor invoeringskosten omgevingswet en 9.907.000 euro toe te voegen aan de algemene reserves, dit omdat vanaf 2026 de bijdrage van het Rijk fors naar beneden wordt bijgesteld. De gemeenten noemen dit al de ravijnjaren. Medemblik heeft al eerder laten weten na 2026 uit protest geen sluitende begrotingen meer te gaan maken, dit na een oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Lees ook: Medemblik gaat na 2026 geen sluitende begroting meer maken