Medemblik kan t/m 2029 nog 1.150 woningen bouwen maar er zijn er veel meer nodig

MEDEMBLIK – Zoals in heel Nederland is ook de woningnood in de gemeente Medemblik groot, om dit probleem zoveel mogelijk het hoofd te bieden heeft de gemeente Medemblik gewerkt aan een woningbouwprogramma en is het ‘Programma- en Projectmanagement Bureau’ opgezet

Door het PPMB is onderzocht hoeveel woningen er tot en met 2029 nodig zijn, en of het woningbouwprogramma aansluit op de vraag naar woningen in de gemeente. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er in de periode 2023 t/m 2029 de gemeente Medemblik nog 1.150 woningen mag bouwen maar ook dat de woningbehoefte in deze periode stijgt naar 1.650 woningen. Het gaat dus om 235 woningen per jaar die gebouwd moeten worden, maar om aan de 1.650 woningen te komen moet er elk jaar 300 woningen worden gebouwd.

Lees ook: Voorbereidingskrediet van € 290.000,– voor het woningbouwproject De Zeehoek in Wervershoof

26% social huur

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat in Westfriesland 35% sociale huurwoningen is gewenst, voor de gemeente Medemblik komt dit getal uit op 26% sociale huur. Verder blijkt dat uit inventarisatie en analyse van bestaande projecten, grondposities en initiatieven dat er in totaal 56 projecten en initiatieven zijn waar rond de 3.200 woningen kunnen worden gebouwd. De gemeente verstaat onder projecten een plan waar een projectontwikkelaar voor is en een samenwerkingsovereenkomst is met een ontwikkelaar, voor initiatieven geld dat er plannen zijn van ontwikkelaars waar de gemeente van op de hoogte is.

Onvoldoende eigen grond

De gemeente Medemblik heeft nog ongeveer voor 775 woningen gemeentelijke grond op 13 locaties beschikbaar, grond waar woningen op kunnen worden gebouwd, daarnaast kunnen marktpartijen nog rond de 2.400 woningen bouwen op 43 locaties. Hieruit blijkt dat de gemeente Medemblik te weinig eigen grond heeft om de 2.150 woningen die tot 2029 gebouwd mogen worden te kunnen bouwen.

Gelukkig biedt de huidige woningbouwportefeuille volgende ruimte en perspectief al is het wel van belang projecten en initiatieven te prioriteren en te faseren.

Lees ook: College wil in 7 jaar 60 nieuwbouwwoningen in Opperdoes laten bouwen

Gebiedsgerichte aanpak voor Wognum;

Het door het Programma- en Projectmanagement Bureau (PPMB) opgezette ontwikkelingsstrategie zijn er nu vier strategieën om snel en effectief huisvesting in de gemeente Medemblik te realiseren. Die vier strategieën zijn:

  • Gebiedsgerichte aanpak voor Wognum;
  • Cluster gemeentelijke grondexploitaties;
  • Facilitaire projecten: ontwikkelaar is primair en integraal verantwoordelijk;
  • Clusteren projecten van één ontwikkelaar.

Het college komt met voorstelling richting de gemeenteraad om betere garanties te geven om de volkshuisvestelijke ambities te realiseren waarbij met name het borgen van de ambities om voldoende sociale huurwoningen te bouwen en te bouwen voor specifieke doelgroepen te waarborgen.