College wil in 7 jaar 60 nieuwbouwwoningen in Opperdoes laten bouwen

OPPERDOES – Dat schrijft de gemeente Medemblik in een reactie op vragen van Hart voor Medemblik die op bezoek was geweest in Opperdoes en na gesprekken met de bewoners diverse vragen had gesteld aan het college. Onder de vragen was ook de vraag welke plannen het college heeft om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Opperdoes voor nu en voor later te verbeteren en te waarborgen.

De gemeente Medemblik is bezig met de voorbereiding van een woningbouwprogramma voor de aankomende jaren, in dit programma gaat het college er vanuit dat in de aankomende 7 jaar ongeveer 60 woningen in Opperdoes gebouwd kunnen worden, en daarnaast kijkt het college ook of er mogelijkheden zijn voor de realisatie van een supermarkt al dan niet in combinatie met woningen. Medemblik is bezig met een raadsvoorstel waarin het aandeel sociale huur en de definitie van sociale huur sterker wordt verankerd in projecten. Voorgesteld wordt om minimaal 26% van de woningen in nieuwbouwprojecten in de sociale huursector te realiseren en sociale huurwoningen

Lees ook: Plan voor tientallen nieuwbouwwoningen Opperdoes nog lang niet zeker

Eerder plannen van Monique Ravenstijn van Jumbo Monique om een dependance in Opperdoes te openen, gecombineerd met appartementen boven de supermarkt liep op niets uit om dat de grond die erbij moest worden aangekocht niet te koop staat en ook niet te koop komt te staan.

Lees ook: Opvolger SPAR Opperdoes moest 1500m² groot worden

Maar de gemeente Medemblik zegt er direct bij dat de winkelmarkt de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd en zeker in de (kleine) dorpen en kernen zegt Medemblik ruimte te willen gaan bieden voor initiatieven van onderop, initiatieven in de vorm van kleinschalige initiatieven die passen bij de schaal en maat van het dorp of de kern en passend bij de behoefte van de inwoners van het dorp of kern.

Bankje voor een kopje koffie

Ook op de vraag of het college openstaat voor initiatieven vanuit de inwoners van Opperdoes om iets te doen aan het gebrek aan sociale contacten zegt de gemeente Medemblik dat het college hiervoor openstaat. Er zijn volgens het college diverse mogelijkheden voor leefbaarheidsinitiatieven via het Activiteiten en Kernen Budget (AKB) en de opbouwwerkers en jongerenwerkers van de gemeente Medemblik kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen.

Op samen.medemblik.nl kunnen inwoners hun eigen initiatieven aanmelden en zien welke initiatieven er nog meer zijn opgezet binnen de gemeente. Dit wordt vervangen door Mijnbuurtje.nl. Hiervoor zitten we momenteel in de opstartfase. De website is een digitaal dorpsplein om inwoners, verenigingen, gemeente en organisaties dichter bij elkaar te brengen. Hierdoor kunnen mensen en organisaties elkaar makkelijker vinden. Er ontstaat meer betrokkenheid en kernen worden zo nóg fijnere plekken om te wonen,” schrijft de gemeente in haar reactie.

Over de problemen met de hoek Julianastraat-Hoge Werf die slecht te overzien is en waar Hart voor Medemblik vroeg of daar een verkeersspiegel geplaatst kon worden zegt het college dat dit helaas niet mogelijk is om dat bij slecht weer het beeld wat zo’n spiegel geeft vertekend is, maar ook dat andere maatregelen niet mogelijk zijn omdat de beplanting niet op gemeentegrond maar op particulier grond staat.