Moet de provincie meer inzetten op recreatie of natuur?

REGIO – Alle inwoners van Noord-Holland kunnen meedenken over de toekomst van het landelijk gebied. Moet de provincie meer inzetten op recreatie of natuur? Moet er meer ruimte komen voor nieuwe vormen van landbouw en voor meer bossen? Of moet het landelijk gebied blijven zoals het is?

De provincie vraagt in een online inwonersraadpleging de mening van inwoners over wat zij belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland voor zich zien. De resultaten van de raadpleging worden voorgelegd aan de nieuwe Provinciale Staten van Noord-Holland en gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Dit is het gebiedsplan dat de provincie op 1 juli bij het Rijk inlevert.

Wilt u meedenken? U kunt de raadpleging tot en met 26 mei invullen op raadpleginglandelijkgebied.nl