Romy Gerritsen is Boa in de gemeente Medemblik
Share

Medemblik breidt aantal Boa’s uit naar 5

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik heeft extra middelen vrijgemaakt om een vijfde Boa aan het huidige team van handhavers te kunnen toevoegen. De nieuwe Boa is afgelopen 17 april met de werkzaamheden gestart.

Maar wat is nu een Boa en wat doet de Boa

Boa staat voor ‘Buitengewoon Opsporingsambtenaar’, een ambtenaar die specifieke opsporingsbevoegdheden heeft. Een Boa mag bijvoorbeeld onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd, maar Boa’s hebben ook de bevoegdheid om iemand aan te houden, identiteiten te controleren en proces-verbalen op te maken en boetes uit te schrijven.

Voor je een Boa bent moet er een stevig leertraject worden afgelegd. Zo moet de persoon die boa wil worden een ruime kennis van het strafrecht hebben om zo bijvoorbeeld een proces-verbaal te kunnen opmaken, daarnaast moeten bepaalde Boa’s ook nog voldoen aan aanvullende opleidingseisen. Ben je geslaagd voor het basisexamen dan ontvangt de kersverse Boa een boa-getuigschrijft.

Het werk van boa’s is onderverdeeld in 6 domeinen. Per domein gelden bepaalde opleidingseisen. In algemene zin gelden de volgende opleidingseisen:

  • Domein I, II, III: een geldig boa-getuigschrift, gevolgd door de permanente her- en bijscholing, examen behaald bij Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).
    Let op: Voor Domein I is bij aanvraag van de geweldsbevoegdheid tevens de opleidingseis voor minimaal opleidingsniveau MBO-3, alsmede minimaal 1 jaar praktijkervaring.
  • Domein IV: een geldig getuigschrift BOA OV of 5 modules. De BOA OV-opleiding is een ‘boa-plus opleiding’ in vergelijking met de basisopleiding (boa-getuigschrift) en is een op maat gesneden opleiding gericht op het openbaar vervoer.
  • Domein V en VI: een geldig boa-getuigschrift.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl