GemeenteBelangen Medemblik wil opheldering over ontwikkelingen Nes 228 Onderdijk

Het pand aan de Nes 228S Onderdijk

ONDERDIJK – Raadslid Piet Mosch van GemeenteBelangen wil van het college weten of de gemeenteraad ooit op de hoogte is gebracht van het wijzigen van de logiesfuncties in woonfunctie van de vier bestaande appartementen Nes 228 in Onderdijk.

Lees ook: GemeenteBelangen Medemblik: ‘Medemblik, hoe zit het met B&B Onderdijk om te zetten naar woonfunctie’

Mosch wil dat het college met een verklaring komt om het voormalig bedrijfsgebouw in de 2e lijn te wijzigen van vier wooneenheden voor bed & breakfast naar vier starterswoningen. Volgens Mosch is de formulering ‘bedrijfsgebouw’ onjuist omdat het volgens Mosch niet gaat om een voormalig bedrijfsgebouw en een B&B geen wooneenheid is..

Het lijkt wel hoe de wind waait, waait mijn jasje.

Piet Mosch bedoelt hiermee het niet voldoen van het bestemmingplan aan de raadskaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in het Generiek Afwegingskader die geldt voor beleid wonen in bijgebouwen en splitsing hoofdgebouwen.. Mosch concludeert dat het plan dus niet voldoet aan de gemeentelijke beleidskaders en wil hier opheldering over van het college.

Lees ook: Pand Nes 228 Onderdijk geen bij- maar hoofdgebouw, dus mogen er appartementen in komen

Wel op grond met bestemming wonen, pand zelf heeft geen woonbestemming

Ook hier wil Piet Mosch een reactie over van het college, volgens Mosch is op de juridische plankaart / verbeelding van het uit 2016 daterende bestemmingsplan de bestemming wonen niet te vinden. Wel is op het grond een bestemming wonen maar voor het pand is er geen bestemming wonen. Daarnaast wil Mosch ook een verklaring van het college over het niet in acht nemen van van de beleidskaders cq. beleidsregels die door de gemeenteraad zijn opgesteld.

Tot slot wil Piet Mosch van het college weten hoe het zit met de privacy voor de omwonenden, is hier door de initiatiefnemer overleg geweest met de omwonenden en heeft er afstemming hierover met de omwonenden plaatsgevonden.