Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen van een eerder afgegeven omgevingsvergunning voor het bouwen van 19 naar 17 appartementen, Middenweg 62 in Andijk

ANDIJK – Op 16 juli 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een eerder afgegeven omgevingsvergunning voor het bouwen van 19 naar 17…

Woonschakel moet verhuur appartementen Opmeer uitstellen

De Woonschakel betreurt het besluit ten zeerste en heeft excuses aangeboden aan de toekomstige bewoners voor de huidige situatie.

Niet minder maar juist meer parkeerplaatsen aan de Meerlaan in Medemblik

Roel Braaksma van GemeenteBelangen klom hierop in de pen en stelde enkele vragen aan het college hierover.

Kritiek omwonenden op plan appartementen Midwoud terecht volgens rechter

De rechter vindt dat de omwonenden een punt hebben wat betreft hun kritiek op het aantal parkeerplaatsen, waar in het plan rekening mee is gehouden.

Medemblik verleent vergunning voor sloop oude verf- en vernisfabriek Oosterhaven Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met acht appartementen aan de Onderdijk 115 A t/m H (voorlopig huisnummer) in Wervershoof

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve omgevingsvergunning wijkt dan ook niet af van het ontwerp.

De Woonschakel gaat woonblokken vervangen voor 30 appartementen

16 appartementen zijn bedoeld voor senioren waarvan een aantal mogelijk i.s.m zorgorganisatie en 14 appartementen zijn voor reguliere woningzoekenden vanaf 22 jaar.

Omwonenden zien appartementen Midwoud niet zitten door vrees parkeeroverlast

Ze vinden dat de gemeente hen niet serieus neemt in hun bezwaren

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder acht appartementen aan Onderdijk 115 Onderdijk

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 1 december 2023 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum

Het gaat een groot gemis worden, Kool sluit op 31 december voorgoed de deuren, bunkerschip per direct gesloten

je moest wel je tijd nemen want bij de firma Kool aan de Oosterhaven in Medemblik deden ze niet aan haastwerk

Appartementen op plek Hotel West waaronder 2 startersappartementen.

Het betreft hier de bouw van 9 appartementen. Hieronder bevinden zich 2 starters appartementen van onder de 2 ton, 3 appartementen van onder de 3 ton en 4 appartementen van…