Bezwaarmakers Wognum willen geen grootschalige woningbouw, vrij en ruimtelijke inzicht is belangrijker

WOGNUM – Er zijn al diverse zienswijzen ingediend bij de gemeente Medemblik over het ontwerpbestemmingsplan Wognum-Bloesemgaerde Noord. De gemeente Medemblik wil op het 2,3 hectare grote gebied nieuwbouwwoningen bouwen, deels sociale huur en goedkope koopwoningen en koopwoningen in het midden- en hogere segment.

In 2017 is al voor 0,6 hectare een omgevingsvergunning afgeven voor de bouw van een paardenstal met een paardenmestbak, maar hier mag geen woningbouw op plaatsvinden binnen straal van 50 meter. In de plannen staan wel parkeerplaatsen ingetekend die bij de nog te bouwen woningen horen. Één van de bezwaarmakers zegt dat dit niet correct is omdat op deze manier deze zone creatief wordt meegenomen in het plan/woongebied, en wil daarom dan ook dat de milieuzone niet wordt betrokken bij het woongebied.

Lees ook: Voortgang woningbouwproject Bloesemgaerde-noord

Maar is er groot bezwaar tegen het aantal van 51 te bouwen woningen in het hele plangebied van Bloesemgaerde-Noord. Volgens de briefschrijver aan de gemeente Medemblik blijft er van de 2.3 hectare grond maar 1.7 hectare grond over voor de 51 woningen wat volgens de bezwaarmakers een grote woningdichtheid van 30 woningen per hectare oplevert en dat valt weer onder groot binnenstedelijk gebied en niet onder landelijk woongebied.

Volgens de bezwaarmakers, die sinds een paar jaar in Wognum wonen, is wonen in Wognum een woongebied met landelijk, vrij en ruimtelijk inzicht en moet ook het ontwerpbestemmingsplan volgens de normen van een agrarische/landelijke woon- en leefomgeving worden ingevuld. De bezwaarmakers roepen de gemeente Medemblik dan ook op om af te zien van de geplande 51 woningen maar maximaal de bouw van 34 woningen toe te staan en deze gelijkmatig over het in te richten bouwterrein te verdelen.

Lees ook: Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Bloemsemgaerde-Noord Wognum

Daar blijft het niet bij voor de bezwaarmakers. Ook willen zij dat de gemeente Medemblik het deelgebied Noord-Oost dat ongeveer 1 hectare groot is de voorgestelde 30 nieuwbouwwoningen gaat verlagen naar maximaal 4 tot 8 woningen omdat de norm voor agrarisch woongebied 10 woningen per hectare is en voor landelijk woongebied 20 woningen per hectare is waardoor er op agrarisch woongebied maximaal 4 en op landelijk woongebied maximaal 8 woningen mogen worden gebouwd.

Tegen de bouw van een schuur en stolp in het deelgebied Noord-Oost maken de bezwaarmakers ook bezwaar, of zoals de bezwaarmakers in eigen woorden schrijven: ‘De buitensporige omvang van de mega schuur en grote stolp belemmeren onze vrije, landelijke en ruimtelijke uitzicht en kunnen potentieel veel overlast geven vanwege het hoge aantal bewoners. Een bouwhoogte van 10 meter is doorgaans al uitzonderlijk (en niet wenselijk), laat staan een bouwhoogte van 12 meter. De twee gebouwen worden gepresenteerd als een schuur en een woning maar uiteindelijk is het gewoon nieuwbouw. Dit mag niet vergeleken worden aan het bewaren van oude schuren en stolpen vanwege hun historische waarde of het behoud van de landelijke uitstraling. Wij verzoeken U deze kolossale mega schuur en grote stolp te verkleinen naar vrijstaande schuurwoningen en/of twee onder één kap schuurwoningen met een maximale bouwhoogte van 9 meter of te verplaatsen naar deelgebied Zuid-West.’

Lees ook: Honderden nieuwbouw woningen in de planning binnen de gemeente Medemblik

De bezwaarmakers zien ook een potentiële schadepost door de geplande bouwwerkzaamheden omdat de bestaande woningen niet tegen moderne bouwwerkzaamheden bestand zijn. Zo is van 1 van de bezwaarmakers het huis gebouwd op taal, direct op de onderliggende kleilaag wat in en rondom Wognum vrij normaal was en is.

Door de bouwwerkzaamheden kunnen volgens de bezwaarmakers omliggende gebouwen ernstige schade worden toegebracht omdat de bewegingen van het bouwverkeer zich door de kleilaag verplaatsen en wat een onherstelbare schade tot gevolg kan hebben. De bezwaarmakers willen dan ook dat de gemeente Medemblik in de plannen gaat opnemen hoe zij dit wil gaan voorkomen en hoe zij de toegebrachte schade denkt te gaan compenseren of te vergoeden.