GemeenteBelangen wil bevordering alternatieve spuitmethoden bestrijdingsmiddelen

MEDEMBLIK – Roelandt Paarlberg, fractielid van GemeenteBelangen, maakt zich zorgen over de vele berichtgevingen over het verboden bestrijdingsmiddel Dinoterb dat in hoge concentraties in het oppervlaktewater aanwezig is. Dinoterb werd veel gebruikt in de landbouw en bloembollenteelt. Al jaren lang klagen inwoners van West-Friesland over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, voor Paarlberg de reden om het college enkele vragen te stellen over deze bestrijdingsmiddelen.

Lees ook: Hoogheemraadschap start onderzoek naar gebruik verboden bestrijdingsmiddel Dinoterb

Roelandt Paarlberg (GemeenteBelangen)

Zo wil Paarlberg weten of de gemeente Medemblik kan aangeven welke bevoegdheid de gemeente Medemblik heeft ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook welke rol de gemeente Medemblik speelt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de gemeentegrens te regulieren. Voor Paarlberg is een mogelijke optie om regulatie onderdeel te laten uitmaken van bestemmingsplannen, dit zou dan via een regulatie-eis moeten worden ingevoegd.

Lees ook: Mobilisation for the Environment richt haar pijlen op bollentelers in West-Friesland, ‘stop gebruik Herbicide dinoterb’

Bestrijdingsmiddelvrije keren

Paarlberg ziet ook het liefst dat de gemeente Medemblik gronden rond de kernen in de gemeente Medemblik bestrijdingsmiddelvrij verklaard zodat spuiten op die gronden niet mogelijk is. Van het college wil Paarlberg daarom dan ook weten of zij hier iets in zien of dat dit nu al het val is. Daarnaast wil Paarlberg ook weten welke rol de gemeente Medemblik speelt bij de handhaving om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken.

Bevoegdheden handhavers

Over de bevoegdheid van de Boa’s in de gemeente Medemblik wil Paarlberg o.a. weten of zij bevoegd zijn om steekproeven te nemen bij bedrijven die gebruikmaken van spuittechnieken en als dit zo is wat hier de resultaten van zijn en wat de gemeente doet om alternatieven te bevorderen. En mocht hier beleid voor zijn wat hier de resultaten van zijn van de afgelopen jaren.

Geen reactie

Het bevreemd Paarlberg ook dat de gemeente Medemblik niet heeft gereageerd op het verzoek van Pesticide Acton Network Netherlands (PAN-NL) om ervaringen te delen in het ecologisch beheer van de groene ruimte en het gebruik van biologische geteelde bolsoorten. Paarlberg wil hier opheldering van het college over krijgen.

Tot slot wil Paarlberg weten welk gat in de landelijke en provinciale wetgeving de gemeente Medemblik kan gebruikten om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen te gaan en welke rol de gemeenteraad hierbij kan spelen.