GemeenteBelangen Medemblik: ‘Medemblik, hoe zit het met B&B Onderdijk om te zetten naar woonfunctie’

ONDERDIJK – Piet Mosch van GemeenteBelangen heeft het college van Medemblik vragen gesteld over de principe aanvraag om een B&B op de Nes 228S Onderdijk om te zetten naar woonfunctie. Het college heeft al eerder laten weten in principe medewerking te aan de procedure tot het wijzigen van het logies gebruik naar woonfunctie. Voor de ontwikkelaar van de plannen is nu aan zet om een formele aanvraag te doen bij de gemeente. Het initiatief wordt wel kansrijk genoemd.

Piet Mosch schrijft in de brief aan het college dat het in zijn ogen hier gaat om de afweging om op basis van een eerder raadsbesluit dat gaat over het Afwegingskader woningbouwinitiatieven tot maximaal 100 woningen. Mosch geeft aan dat in het verzoek van de plannenmaker wordt gesproken over 4x een B&B terwijl in de publicatie van de gemeente Medemblik wordt gesproken over 1 B&B. Mosch wil hier graag een reactie van het college over krijgen. Maar ook of de plannen uitgaan van gasloos wonen, omdat de huidige 4 B&B’s niet gasloos zijn.

Piet Mosch vraagt zich ook af of het omzetten van de B&B naar woonfunctie voor de Nes 228S Onderdijk niet op gespannen voet komt met het recreatie/toeristisch beleid van de gemeente Medemblik omdat dit een aanzet kan zijn om van meer B&B’s permanente woningen te maken.