Provincie maakt plannen om doorstroming N240-WFO terrein te verbeteren

Samen met de gemeente Medemblik en de bedrijven op het WFO-terrein wordt gekeken welke mogelijke maatregelen er zijn.

Zwaagdijk-West kan opgelucht ademhalen, provincie schrapt plannen voor huisvesting statushouders

Uit gesprekken blijkt dat hiervoor geen draagvlak is bij de gemeente Medemblik en inwoners van Zwaagdijk-West.

Provincie ziet gezond huishoudboekje Medemblik, geen preventief financieel toezicht

De provincie heeft de financiën van de gemeente Medemblik onder de loep genomen en geconstateerd dat er op dit moment geen tekorten op de begroting zijn

Provincie komt met richtlijnen voor verduurzaming en innovatie datacenters

In de strategie is onder andere vastgelegd dat er alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog nieuwe datacenters mogen komen. 

Provincie weer met informatie over pachten op de Landbouwshow

De provincie Noord-Holland is eigenaar van circa 2.200 hectare natuur- en landbouwgrond.

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA willen van Noord-Holland een duurzame provincie maken

Om stikstofreductie mogelijk te maken wordt ingezet op bewezen technieken en onderzocht welke nieuwe en innovatieve trajecten hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Informatieavond over plannen aanpak N240/N239

De provincie verwacht in 2027 te kunnen starten met de werkzaamheden aan de weg.

Lid Dorpsraad Abbekerk roept provincie en gemeente op om rekening te houden met werktijden jonge bestuurders

Al jaren praten we over het probleem van veroudering binnen bestuursfuncties bij verenigingen en dorpsraden

Moet de provincie meer inzetten op recreatie of natuur?

De provincie vraagt in een online inwonersraadpleging de mening van inwoners over wat zij belangrijk vinden

Bernt Schneiders wordt naast Ankie-Broekers Knol de tweede informateur

Hij gaat samen met Broekers-Knol het informatieproces van de provincie begeleiden met 4 partijen: BBB, VVD, GroenLinks en PvdA.

Provincie laat Microsoft gewoon doorbouwen, ondanks dat er geen vergunning is

Volgens de provincie krijgt Microsoft ook geen voorkeursbehandeling en gelden er ook geen andere regels voor Microsoft