Zorgpremie gaat in 2024 fors omhoog

MEDEMBLIK – Zorgpremie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden zal in 2024 € 149,00 per maand gaan bedragen. Dit betekent een premiestijging van € 11,50. Dit is de grootste premiestijging sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. DSW luidt de noodklok en is van mening dat de grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg bereikt zijn. Het roer zal drastisch om moeten om de toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Zorgpremie omhoog door sterke stijging kosten

De belangrijkste reden voor deze premieverhoging is een verdere stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Deze wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de stijging van de loonkosten en daarnaast door de toenemende vraag naar zorg.

In de premie van 2023 heeft DSW ruim € 2,00 per maand per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Gelet op de huidige reservepositie van DSW is er geen ruimte de reserves in 2024 opnieuw af te bouwen.

Lees ook: M.I.E.P. neemt failliete Zorghulp over

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Zorgpremies stijgen al 5 jaar op rij

De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde zorgpremie onafgebroken gestegen. “Deze premiestijgingen zijn op lange termijn niet meer houdbaar. Ze zullen leiden tot een nog grotere druk op de solidariteit, meer zorgmijders en tot een groeiende gezondheidskloof”, stelt directeur Aad de Groot. Uiteindelijk betekent dit dat de zorg voor grotere groepen minder toegankelijk en betaalbaar wordt. Dit vraagt om fundamenteel andere keuzes in de manier waarop we ons zorgstelsel hebben vormgegeven.

Samenwerken

Volgens De Groot richt DSW zich niet alleen op de zorg als zodanig, maar vooral op het verbeteren van de leefomgeving van de burger in brede zin. Om dat te bereiken zet DSW in op meer samenwerking met en tussen zorgverleners en op samenwerking over de domeinen heen. “Dit kan het beste ingevuld worden op regionaal niveau. Door nu in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid kan ervoor gezorgd worden dat in de toekomst minder mensen een beroep hoeven te doen op zorg en ondersteuning en dat we deze daardoor beschikbaar houden voor wanneer dat nodig is. DSW vindt dat alle zorgverzekeraars zich vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hierop zouden moeten richten,” aldus De Groot

Lees ook: Salarisverhoging zorg zorgt voor tientallen euro’s duurdere zorgpremies in 2024

Tekst gaat verder onder de foto

Zorgpremie
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Zorgpremies anders berekenen

DSW stelt een andere wijze van contracteren voor, door de contracten te laten sluiten door de twee preferente zorgverzekeraars in een regio en de andere zorgverzekeraars deze te laten volgen,” gaat De Groot verder. “Hierdoor kan beter aansluiting worden gevonden bij de regionale situatie en regioplannen. Ook pleit DSW ervoor om op korte termijn de bekostiging van de zorg niet meer op productie te baseren, maar op het toegankelijk houden van de zorg. Zo zou een groot deel van de DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg kunnen worden afgeschaft en vervangen worden door meerjarige beschikbaarheid- en budgetbekostiging. Voor de spoedeisende hulp is het bijvoorbeeld logischer om die op basis van beschikbaarheid te financieren.

Lees ook: Wethouder Yannick Nijsingh: “Inwoners sneller helpen bij zorgaanvraag”

DSW zet eerste stap

Omdat wij ons zorgen maken over de betaalbaarheid van de zorg vinden wij het ook passend om zelf op dat vlak de eerste stap te zetten. Dat betekent dat wij de komende overstapperiode geen extra reclame zullen maken om overstappen naar DSW te ondersteunen. Daarnaast werkt DSW al jaren niet samen met vergelijkingssites.,” gaat De Groot verder “Deze sites hebben het afgelopen jaar van de zorgverzekeraars een vergoeding ontvangen van ongeveer 60 miljoen euro voor overstappende verzekerden. Dit geld kan beter aan zorg besteed worden. Wij roepen alle andere zorgverzekeraars op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met concurreren op onderdelen die geen meerwaarde voor de zorg bieden en zich te richten op datgene dat echt van belang is: goede en betaalbare zorg die voor iedereen nu en in de toekomst nog beschikbaar is.

DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Eén gedachte over “Zorgpremie gaat in 2024 fors omhoog

  1. Jullie vergeten te melden dat de zorgbijdrage 20 euro minder wordt dus bijna 40 euro extra per maand aan zorgkosten

    Bedankt Rutte, ik stem PVV vanaf nu

Reacties zijn gesloten.