Kosten voor eigen postcode Onderdijk gaat in de tonnen lopen, in 2013 was dit al berekend op ruim 300.000 euro

Wel zal de gemeente Medemblik in cijfers en in de akten van de burgerlijke stand Onderdijk als aparte plaatsnaam gaan opnemen.

Hoogheemraadschap moet grondwaterpeil verhogen om huiseigenaren niet op hoge kosten te jagen

In een rapport over funderingsschade door het lage grondwaterpeil in Nederland spreekt met van ruim 400.000 woningen die getroffen kunnen worden met schade aan de fundering.

Heeft u in de maand januari een nieuw onderbord voor uw gehandicaptenparkeerplaats besteld?

Betaalde men in 2023 nog 109 euro voor een nieuw onderbord, die zou per 1 januari 2024 ruim de helft minder gaan worden.

Zorgpremie gaat in 2024 fors omhoog

De belangrijkste reden voor deze premieverhoging is een verdere stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Deze wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de stijging van de loonkosten en…

VVD wil opheldering prijsverschil gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart is een officiële kaart die wordt verstrekt aan mensen met een beperking die moeite hebben om te parkeren.

Grote verschillen in kosten bij verzekeren crematie of begrafenis

Tussen de duurste en goedkoopste uitvaartverzekering zit – over de gehele looptijd – een premieverschil van ruim 3.800 euro.

Steeds duurder wordende schoolspullen en sportclubs zet ouders voor dilemma

Steeds meer gezinnen kampen met geldzorgen en kloppen aan bij fondsen voor steun.

Herinrichting Benningbroek/Sijbekarspel flink duurder door stijgende kosten

kosten zoals materialen die flink duurder zijn geworden maar ook loonkosten

Kosten en vol energienetwerk horde voor mensen die elektrisch willen rijden. Het net is vol in West-Friesland

Opvallend is dat 39% van de elektrische leaserijders het volle energienetwerk als hindernis ziet om voor een volledig elektrische auto kiezen.

Verenigingen in de knel door stijgende kosten, ‘moeten wel de contributie verhogen’

Kinderen worden sociaal uitgesloten

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering vergoedt de kosten die je maakt wanneer er een dienst moet worden georganiseerd voor jouw uitvaart zoals een crematie of een begrafenis. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het werk…