Salarisverhoging zorg zorgt voor tientallen euro’s duurdere zorgpremies in 2024

mantelzorger

WEST-FRIESLAND – Dat blijkt uit antwoorden van de minister op vragen van Tweede Kamerleden voor de SP, Hijink en Marijnissen. Die vroegen de minister o.a. te reageren op de claim van Menzis directeur Wouter Bos dat de zorgpremies gaan stijgen om de hogere salarissen te kunnen betalen.

Minister Conny Helder zegt in een reactie dat Wouter Bos gelijk heeft dat hogere salarissen in de zorg leiden tot hogere zorgpremies. “Elke extra procent loonsverhoging in de zorg leidt grosso modo tot een stijging van de zorgpremie met 10 euro (op jaarbasis), gemiddeld genomen tot 10 euro extra aan inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) en een belastingverhoging van gemiddeld 20 euro per volwassene. Dat neemt niet weg dat ik vind dat medewerkers in de zorg ook recht hebben op een marktconforme loonstijging. Daarom ben ik ook blij met de systematiek van de ova. Het is echter wel goed om te beseffen dat hogere lonen voor zorgmedewerkers – maar bijvoorbeeld ook voor leraren of politie – linksom of rechtsom betaald moeten worden. Of via lastenverzwaringen of door te bezuinigen op andere publieke uitgaven.

Miljarden extra in 2023 en 2024 voor fatsoenlijk salaris

De minister zegt dat het wel belangrijk is dat zorgverleners een fatsoenlijk salaris verdienen, ‘ze doen belangrijk werk, aldus de minister. Om dit te kunnen betalen is in 2023 structureel 3 miljard euro gereserveerd en in 2024 zelfs 4 miljard structureel.

Het is aan sociale partners om gegeven deze extra middelen cao-afspraken te maken. Daarnaast heeft het kabinet vanwege de hoge inflatie afgelopen Prinsjesdag een fors en breed pakket aan maatregelen genomen om de koopkracht van met name de lagere en middeninkomens te ondersteunen. Dit komt ook ten goede aan medewerkers in de zorg. De hoogte van het salaris is daarnaast sterk afhankelijk van het aantal uren dat men werkt.” aldus de minister

Voor het kunnen rondkomen is het daarom vooral belangrijk dat medewerkers meer uren kunnen werken wanneer zij dat wensen. Dat lukt echter niet altijd door de roostering en een gebrek aan flexibiliteit. Om dit aan te pakken ondersteund de minister de Stichting Het Potentieel Pakken. Het Potentieel Pakken helpt de komende periode 50 zorgorganisaties bij het aanpakken van dergelijke belemmeringen.

Maar de minister wil tot slot erop wijzen dat de aantrekkelijkheid van werken in de zorg van veel meer facetten afhankelijk is dan de beloning. Zaken zoals autonomie, zeggenschap, ontwikkelingsmogelijkheden en inhoud van het werk zijn net zo belangrijk zo niet belangrijker hiervoor.

Dat laat onverlet dat een fatsoenlijk salaris ook belangrijk is. Via de ova maak ik dat mogelijk.

Loading

One thought on “Salarisverhoging zorg zorgt voor tientallen euro’s duurdere zorgpremies in 2024

  1. Cees 17 april 2023 at 16:55

    €50 miljard wil dit kabinet uitgeven aan onzinige maatregelen om CO2. “terug te dringen”. Het is gewoon een kwestie van keuzes hoe je deze verhoging van salarissen gaat betalen. Er is ook nog ruim €100 miljard aan potentiele aardgasopbrengsten waar niks mee wordt gedaan!!!

Comments are closed.