Vergunning vervangen beschoeiing waterkering Oosterdijk 8 in Medemblik

MEDEMBLIK – 23.1010515 verleende vergunning voor het vervangen van een beschoeiing bij een primaire waterkering bij Oosterdijk 8 in Medemblik, Vergunning verzonden op 25-09-2023.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap

Informatie

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072-5828282. Wilt u inzage in de watervergunning, mailt u dan naar bedrijfsbureauvhijg@hhnk.nl.