Medemblik gaat hoofdriool Slotlaan Wervershoof deels vervangen

In een brief aan de omwonenden van de Slotlaan 12 tot en met 32 schrijft de gemeente Medemblik dat het noodzakelijk is om het grondwater te bemalen tijdens de graafwerkzaamheden,…

Nieuw vergadersysteem Gemeente Medemblik noodzakelijk, oude systeem laat het afweten

Inmiddels moet worden geconstateerd dat het huidige vergadersysteem het steeds meer laat afweten.

Vergunning vervangen beschoeiing waterkering Oosterdijk 8 in Medemblik

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap

Aanvraag vergunning voor vervangen van de beschoeiing, Hornpad 1 in Andijk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure.

Aanvraag vergunning vervangen schuur en realiseren van een woning, Oosterwijzend 48 Nibbixwoud

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende vergunning voor het vervangen van de vaarduiker aan de Vlietsingel 1 in Medemblik

MEDEMBLIK – Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap: Externe link: (https://www.hhnk.nl/bezwaar-maken-tegen-een-bestuursbesluit)…

Medemblik stelt plan fietspad Zwaagdijk-Oost uit, grond is ernstig vervuild, geen geld om haag te vervangen

ZWAAGDIJK-OOST – De Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost is een lange en belangrijke verkeersader. Tussen het fietspad en de rijbaan ligt een tussenberm met een haag. Op een groot aantal plaatsen verkeert…