Veel meer dakloze arbeidsmigranten dan gedacht, ruim 6000 hebben geen dak boven hun hoofd

WEST-FRIESLAND – Frank van Gool, de CEO van Otto Work Force, één van de grootste uitzendbureaus die gespecialiseerd is in arbeidsmigranten, zegt dat er een einde moet komen aan de verregaande afhankelijkheid van arbeidsmigranten en hun werkgevers. ‘Hun contracten zijn vaak gecombineerd, waarbij werk en huisvesting één geheel vormen. Wanneer het werk eindigt, worden ze op straat gezet. In de ABU CAO is vastgelegd dat arbeidsmigranten na beëindiging van hun arbeidscontract minimaal nog een maand in hun huisvesting mogen verblijven. Desondanks blijken malafide uitzendbureaus regelmatig hun zorgplicht te negeren.”

Lees ook: Hart voor Medemblik steunt onderzoek huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Dagelijks zorgen vele hardwerkende arbeidsmigranten dat onze pakketjes worden bezorgd, de schappen in de supermarkt vol liggen en de bouw in ons land doorgaat. Alleen wordt er niet altijd goed genoeg voor deze hardwerkende mensen gezorgd. Het verliezen van een baan mag niet automatisch betekenen dat je direct dakloos wordt. ‘Dit is onacceptabel,” volgens Van Gool.

Drie jaar geleden werd het rapport van de Commissie Roemer gepresenteerd. Een van de belangrijke aanbevelingen was het scheiden van wonen en werken. De duizenden dakloze arbeidsmigranten van nu benadrukken nogmaals de urgentie van deze aanbeveling. Het ontbreekt nog steeds aan regelgeving om dergelijke situaties te voorkomen. “Het is van groot belang dat deze kwestie een prominente plaats krijgt in het aankomende coalitieakkoord, zodat concrete stappen worden ondernomen om deze misstanden aan te pakken.”

Lees ook: Overtreden huisjesmelkers nu wel of niet de regels met verhuur aan arbeidsmigranten

Volgens van Gool moet er een einde komen aan de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. “Zonder hun toewijding en harde werk blijft onze economie niet draaien. Arbeidsmigranten verdienen net als iedereen een respectvolle behandeling én fatsoenlijke huisvesting.