Share

Tien woningen op terrein oude zuurkoolfabriek Opperdoes

OPPERDOES – De gemeente Medemblik en Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. uit Bovenkarspel hebben een anterieure overeenkomst gesloten om op de plek waar de oude zuurkoolfabriek aan de Oosteinde 7 in Opperdoes staat tien woningen te gaan realiseren. Van de tien woningen zullen vijf woningen goedkope koop zijn.

Op de locatie staat de voormalige zuurkoolfabriek, die al jaren haar functie verloren heeft. De kwaliteit van de huidige fabriek is slecht en het terrein is vrijwel geheel verhard. De ontwikkelaar heeft het plan besproken met de gemeente. In overleg met de gemeente heeft ontwikkelaar het plan voorgelegd aan de dorpsraad.

Plan juichend ontvangen door de dorpsraad

Het plan is op 16 november 2021 gepresenteerd aan omwonenden. Op deze bijeenkomst is gelegenheid gegeven vragen te stellen en reacties in te dienen. De houding met betrekking tot het plan was positief. De Welstandscommissie is tijdens de vergadering van 02-11-2022 akkoord gegaan op hoofdlijnen met dit plan.

Het plan voorziet in de realisatie van 10 koopwoningen: 5 betaalbare woningen in een rij, 2 vrijesector twee-onder-een kap en 3 vrijesector vrijstaande woningen. De ontwikkeling van de locatie vindt volledig plaats op de locatie van de ontwikkelaar. Om de afspraken met de ontwikkelaar te borgen is er een anterieure overeenkomst afgesloten met de ontwikkelaar.

Totaal aantal keren gelezen: 131 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen

1 reactie

  1. 13 december 2022

    […] Lees ook: Tien woningen op terrein oude zuurkoolfabriek Opperdoes […]