Tien woningen op terrein oude zuurkoolfabriek Opperdoes

Van de tien woningen zullen vijf woningen goedkope koop zijn.