Beslissing buitendijksparkeren Medemblik uitgesteld naar begin 2024

Buitendijksparkeren Medemblik

MEDEMBLIK – Eigenlijk zou het met zonnepanelen overdekte parkeergebeuren net buiten Medemblik in de Wieringermeer dit jaar al gereed moeten zijn, maar door een tekort aan personeel op de afdeling Ruimte moest Medemblik de plannen tijdelijk op de plank leggen.

Ook Hollands Kroon, de vergunningverlener, vroeg Medemblik om meer nadere informatie voor zij een vergunning konden verlenen. Dit zorgde ervoor dat het bestemmingsplan, dat voor het tweede kwartaal van dit jaar gepland stond werd uitgesteld.

Lees ook: Medemblik wil buitendijksparkeren nog voor start toeristenseizoen 2023 gereed hebben

De gemeente Medemblik streeft er nu naar om de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk in november klaar te hebben, zodat de procedure nog onder de Wet ruimtelijke ordening kan worden afgerond. Vaststelling door de raad kan dan rond maart 2024 plaatsvinden.

Loading

One thought on “Beslissing buitendijksparkeren Medemblik uitgesteld naar begin 2024

  1. Jacco Spil 19 oktober 2023 at 13:45

    Dus de beslissing is nog niet genomen en komt pas op zijn vroegst in maart. Zoals elk project in de kern Medemblik lijkt ook dit weer minimaal 12 jaar te gaan duren en mag het natuurlijk weer niks kosten. Voorzieningen zijn alleen voor de andere kernen….

Comments are closed.