Bestemmingsplan ‘Wognum – Bloesemgaerde Noord’ onherroepelijk

Het bestemmingsplan is een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van maximaal 50 woningen op de locatie Bloesemgaerde Noord gelegen tussen Westeinderweg 5 en 7 te Wognum.

Uitspraak kort geding geen gevolgen voor woningbouwplannen Bloesemgaerde Noord

De gemeente ziet het vervolgproces (de bodemprocedure) daarom met vertrouwen tegemoet.

Ondanks een waslijst aan zienswijzen komt Bloesemgaerde-Noord in Wognum er gewoon

De gemeenteraad nam het voorstel van het college na een flink debat aan.

Gemeenteraad gaat zich buigen over bestemmingsplan Bloesemgaerde-Noord Wognum.

De komst van deze nieuwe woonwijk kan op flink wat weerstand rekenen

Bloesemgaerde-Noord blijft gemoederen bezighouden, nu staat paardeneigenaar op zijn achterste benen

WOGNUM – Verbaasde omwonenden, een tennisvereniging die het ‘Schiphol’ scenario al ziet opdoemen en nu ook de eigenaar van een 5-tal paarden die tot 2017 in Heerhugowaard woonden maar omdat…

Inwoner Wognum wil meer goedkope koopwoningen Bloesemgaerde-Noord,

Misschien kan er ook aan seniorenwoningen worden gedacht.

Bezwaarmakers Wognum willen geen grootschalige woningbouw, vrij en ruimtelijke inzicht is belangrijker

WOGNUM – Er zijn al diverse zienswijzen ingediend bij de gemeente Medemblik over het ontwerpbestemmingsplan Wognum-Bloesemgaerde Noord. De gemeente Medemblik wil op het 2,3 hectare grote gebied nieuwbouwwoningen bouwen, deels…

Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Bloemsemgaerde-Noord Wognum

WOGNUM – Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie voor het woningbouwproject Bloesemgaerde-Noord vastgesteld. Hiermee is besloten dat op de locatie een nieuw woon- en leefgebied zal…

Plannen voor 70 woningen nieuwbouwwoningen Wognum

WOGNUM – De gemeente Medemblik heeft een aanvraag gekregen om aansluitend aan de wijk Bloesemgaerde in Wognum 70  nieuwbouwwoningen te mogen gaan bouwen. De nieuwbouw moet komen ten westen van…

Bloesemgaerde West Wognum moet voor alle doelgroepen een veilige en groene adaptieve woonwijk worden

WOGNUM – Zeventig woningen voor alle doelgroepen, duurzaam, veilig en groen. Projectontwikkelaar H3 legt de bal bij de gemeenteraad voor de ontwikkeling van Bloesemgaerde West in Wognum Lees ook: Column…