Plannen voor 70 woningen nieuwbouwwoningen Wognum

WOGNUM – De gemeente Medemblik heeft een aanvraag gekregen om aansluitend aan de wijk Bloesemgaerde in Wognum 70  nieuwbouwwoningen te mogen gaan bouwen. De nieuwbouw moet komen ten westen van de huidige wijk Bloesemgaerde op de gronden (4Ha) van Wiering in Wognum. De plannen gaan uit van een groen ingerichte en autoluwe woonwijk die ruimtelijke kwaliteit toevoegt en meerwaarde geeft aan Wognum.

Volgens de plannenmakers sluit de locatie goed aan op bestaande infrastructuur en liggen er mogelijkheden om een nieuwe aansluiting te maken richting Bloesemgaerde Noord zodat deze wijk ook meer wandelmogelijkheden gaat krijgen in de nabije omgeving. De plannenmakers wijzen erop dat de nieuwe wijk op loopafstand van “De Bloesem” en het centrum van Wognum komt te liggen.

Tekst loopt verder onder de afbeelding

De plannenmaker spreken van een bijzonder woonwijk, een woonwijk met verschillende woonerven in een landschappelijke inpassing waarbij de voorzijde van de woningen naar de omliggende parkranden zijn gericht en de woonwijk autoluw blijft. De wijk moet ook een fijne plek voor kinderen worden om te wonen en te spelen. Vanuit de woningen kijkt met niet uit op de geparkeerde auto’s maar op het groen van de parkrand.

De plannenmakers willen met Bloesemgaerde West een inclusieve woonwijk realiseren die aansluit op het programma Bloesemgaerde Noord waardoor er een woonwijk met een mix van goedkopere (huur)woningen, starterswoningen, seniorenwoningen en vrije kavels voor zelfbouw ontstaat. Het ‘woonprogramma’ moet dan een verdeling krijgen van verschillende woonerven, ook wel kleine buurtschappen genoemd, waardoor er ook sociale interactie kan ontstaan tussen de verschillende doelgroepen, binnen het woonprogramma is daarom ook ruimte voor verschillende woonvormen.

Klimaatadaptieve woonwijk

De nieuwe woonwijk moet volgens de plannenmakers een klimaatadaptieve inrichting krijgen zodat in tijden van grote warmte als in periodes van veel regen de woonwijk hier geen problemen van gaat ondervinden, zo gaat o.a. water absorberende verhardingen worden toegepast. Ook streven de plannenmakers er naar om de biodiversiteit in het plangebied te verhogen door o.a. hagen op de erfscheidingen te plaatsen en een natuurlijke inrichting van de parkranden met streekeigen beplanting te realiseren.

Tekst loopt verder onder de afbeelding

De plannen zijn reeds bij de gemeente Medemblik aangeleverd maar bevinden zich nog in een pril stadium, de aankomende tijd moet blijken of de plannen kunnen worden uitgevoerd en op welk termijn deze plannen kunnen worden gerealiseerd. Gemiddeld zit er tussen het maken van plannen en de start van de bouw van de woningen zeker 2 tot 3 jaar.

Lees ook: Voortgang woningbouwproject Bloesemgaerde-noord
Lees ook: Bloesemgaerde West Wognum moet voor alle doelgroepen een veilige en groene adaptieve woonwijk worden