Rectificatie bestemmingsplan Molenblik Medemblik

MEDEMBLIK – Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 10 maart 2023 gedurende zes weken in ontwerp ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Molenblik. Het plan is met ingang van 3 februari 2023 reeds ter inzage gelegd, maar gebleken is dat in de digitale versie van het plan niet het juiste verkeersonderzoek was opgenomen. Daarom wordt de termijn van ter inzage legging opnieuw opengesteld met de juiste stukken.

Wat houdt het plan in?

De gemeente Medemblik wil aan de zuidzijde van de kern Medemblik de woonwijk Molenblik realiseren, in samenwerking met BPD Gebiedsontwikkeling en Zeeman Real Estate. Hierbij is het de bedoeling een woonwijk te ontwikkelen met circa 220 woningen. In 2019 is een kaderstellende notitie met daarin de uitgangspunten voor de nieuwbouwwijk vastgesteld door de gemeenteraad. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de verdere uitwerking van de wijk. De afgelopen jaren is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor Molenblik.

Het vigerende bestemmingsplan laat het beoogde gebruik en de bouw van woningen niet toe. Het gemeentebestuur heeft besloten onderhavig bestemmingsplan in procedure te brengen om de beoogde functies, bouwwerken en de aanleg hiervan mogelijk te maken. Het stedenbouwkundig plan voor Molenblik is vertaald naar dit bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 10 maart 2023 tot 21 april 2023 op de volgende manieren inzien:

1. Op Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op plannaam of – nummer:

NL.IMRO.0420.BPKMEDMOLENBLIK-on01;

2. Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum (KCC). Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC telefoonnummer 0229 85 6000.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

  • 1.Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van: zaaknummer: Z-21-169698

U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

  • 2.Mondeling: u kunt een afspraak maken met één van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC telefoonnummer 0229 85 6000, voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.

Eén gedachte over “Rectificatie bestemmingsplan Molenblik Medemblik

  1. Alweer een plan uit het vorige college van wethouder
    Alweer een plan nog uit het vorige college van wethouder Andrea van Langen, na veel gesteggel met verkeerskwesties nu in procedure. Er liggen er nog meer.

Reacties zijn gesloten.