Share

Provincie Noord-Holland onderzoekt mogelijkheid opvang statushouders op eigen grond in de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – De provincie Noord-Holland doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om tijdelijk spoedzoekers, waaronder statushouders, op te kunnen vangen op eigen grond of in eigen vastgoed. Binnen de gemeente Medemblik gaat het om een locatie aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West.

Wat houdt het onderzoek in?

De provincie wil op basis van een haalbaarheidsonderzoek alle (on)mogelijkheden in beeld brengen: financieel, juridisch, maatschappelijk, communicatief, planologisch, maar ook de gevolgen voor de gemeentelijke capaciteit en andere mogelijke aspecten. Pas als alle gevolgen goed in beeld zijn gebracht, wil de provincie gezamenlijk met een lokale woningcorporatie en de gemeente een definitief besluit nemen.

Invloed gemeente

De gemeente Medemblik vindt dat er een goede balans moet zijn tussen de nieuwe huisvesting van statushouders en huisvesting van huidige inwoners. De gemeente wil randvoorwaarden meegeven voor onder andere het ontwerp van de tijdelijke woningbouw, een groene inpassing, de verkeerssituatie en de ontsluiting. Daarnaast wil de gemeente onderzocht zien of dit ook gekoppeld kan worden aan toekomstige woningbouw voor met name starters en senioren, in eerste instantie afkomstig uit Zwaagdijk-West. Hoe dan ook zal er een vergunningsverleningsprocedure gevolgd moeten worden.

Communicatie

De dorpsraad in Zwaagdijk-West is al eerder geïnformeerd over het onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat de locatie kansrijk is voor woningbouw, wordt er een communicatietraject met inwoners gestart over het vervolgproces.

Lees ook: Balkweiterhoek 76 Zwaagdijk-West in beeld bij provincie voor tijdelijke opvang asielzoekers

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl