Provincie maakt plannen om doorstroming N240-WFO terrein te verbeteren

ZWAAGDIJK-OOST – Naar aanleiding van een verkeerskundig onderzoek blijkt dat er in de toekomst aanpassingen aan de infrastructuur rond het bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk-Oost nodig zijn. Dit om de N240 en de rotonde bij het bedrijventerrein veilig te houden en niet vast te laten lopen. Samen met de gemeente Medemblik en de bedrijven op het WFO-terrein wordt gekeken welke mogelijke maatregelen er zijn.

Verkeersveiligheid verbeteren

De provincie Noord-Holland wil de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom onderzoekt ze op welke wegen, kruisingen en fietspaden op korte termijn kleine maatregelen kunnen worden getroffen die relatief eenvoudig en snel uit te voeren zijn en meteen effect hebben op de verkeersveiligheid.

Lees ook: Ondernemers Federatie Medemblik vreest sterke toename verkeer WFO-terrein Zwaagdijk-Oost

Gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof: ‘In plaats van een afname van het aantal verkeersslachtoffers, zien we de laatste jaren juist een stijging. De provincie onderneemt actie om dit te keren. We investeren in educatie en bewustwording, maar nog belangrijker kijken we naar hoe we onze fietspaden, wegen en kruisingen kunnen verbeteren. We kunnen niet ieder ongeluk voorkomen, maar we kunnen er wel zo veel mogelijk aan doen om onze wegen zo veilig mogelijk te maken voor alle gebruikers. Want ieder slachtoffer is er één te veel.

Meerjarenprogramma

In het integraal meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) staat welke werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen de komende 8 jaar op de planning staan of waar onderzoek naar gedaan moet worden en welk geld daarvoor nodig is. Dit programma wordt twee keer per jaar geactualiseerd en voor akkoord voorgelegd aan Provinciale Staten.

Lees ook: Verkeersveiligheid Simon Koopmanstraat Wervershoof in geding

Jeroen Olthof: ‘Naast grote aanpassingen aan wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren, die veel studie en voorbereidingstijd kosten, zijn het de kleine verkeersmaatregelen die op korte termijn al een groot verschil maken. Door al die kansen nu in één keer in kaart te brengen en als het ware één potje voor kleine verkeersmaatregelen te creëren, kunnen we veel sneller overgaan tot actie.’