Bestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’ onherroepelijk

ANDIJK – De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 27 oktober 2022 vastgesteld. Het bestemmingsplan is een juridisch planologische regeling voor het realiseren van een woning met twee bijgebouwen…

Vaststelling bestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’

De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de woning met bijgebouwen wordt daarvoor in de plaats gebouwd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’

ANDIJK – Op 1 april 2021 diende de initiatiefnemer een principeverzoek in voor het wijzigen van het gebruik van “agrarisch” naar “wonen” en het heroprichten van een woning met twee…

Ontwerpbestemmingsplan Beldersweg 25 Andijk ter inzage.

ANDIJK – Op 1 april 2021 diende de initiatiefnemer een principeverzoek in voor het wijzigen van het gebruik van “agrarisch” naar “wonen” en het heroprichten van een woning met twee…