Protest tegen ontwerpvergunning Wings of Change Andijk

ANDIJK – Het college heeft een positief advies afgegeven voor een ontwerpvergunning aan Wings of Change in Andijk. Tegen deze vergunning komen nu buren van Wings of Change in protest omdat zij vinden dat juist door een strijdige situatie te legaliseren het woongenot ernstig aantast.

Het gezin woont 24 jaar op de Schoolweg en tot de komst van Wings of Change, zo’n 8 jaar geleden, was het volgens het gezin ook prettig wonen. Toen bij hun aan de overkant Wings of Change neer streek is daar volgens het gezin, dat ook spreekt namens de andere buren, ‘de ellende’ begonnen.

In een brief aan het college en de gemeenteraad van Medemblik schrijft het gezin: “Wij ervaren daar al die jaren enorme overlast van waardoor ons woongenot en gevoel van privacy ernstig is aangetast. De activiteiten zijn in die tijd steeds verder uitgebreid er wordt al circa 8 jaar constant gebouwd en verbouwd op en aan de locatie met alle overlast tot gevolg. De overlast bestaat vooral uit de enorme toename van verkeer, van bezoekers en zijzelf door het vele lawaai wat zij veroorzaken. Dit komt in de vorm van geschreeuw en gebruik van vele machines, gebruik makend van een omroep installatie voor het geven aan demonstraties aan groepen. Op sommige dagen is het geluid zo hevig ,vaak en langdurig dat het zelfs bij ons in huis goed hoorbaar is en dat we er langzaam gek van worden, (denk dan aan graafmachines, tractors, hakselaars, ketting zagen en bosmaaiers etc.)

Rust heeft plaatsgemaakt voor overlast

Volgens de briefschrijver is in de tuin zitten en genieten van de rust niet meer mogelijk omdat de activiteiten van Wings of Change plaatsvinden op korte afstand van hun woning. ‘En dat terwijl zij zich presenteren als rustplaats en rustoord,‘ aldus de briefschrijver.

,,Er zijn dagelijks tientallen mensen aan het werk op hun terrein en staan er soms dagelijks tientallen auto’s en of busjes. De rustige ligging aan de Schoolweg was voor ons destijds reden om daar te gaan wonen en ons gezin te stichten, van deze rust is door de komst van Wings of change weinig meer over,” gaat de briefschrijver verder.

Het gezin maar ook de buren hebben al meerdere meldingen gedaan van diverse vormen van overlast bij de gemeente Medemblik en inmiddels hebben zij als bewoners van de Schoolweg niet meer het gevoel in een rustige woonwijk te wonen maar op een industrieterrein.

Wij voelen ons al jaren door de gemeente niet serieus genomen of gehoord en ervaren dat alles er maar aan gedaan wordt om Wings of change de hand boven het hoofd te houden en zijn gang te laten gaan. En er constant geplakt moet worden met vergunningen en gedogen wat niet klopt en dat belangen van omwonenden helaas ondergeschikt zijn.

Gesprekken leveren niets op

Gesprekken tussen de buren van Wings of Change en Wind of Change hebben niets opgeleverd en aan inkrimping van hun activiteiten en beperken van verkeersbewegingen komt volgens de briefschrijver maar weinig terecht waardoor Wings of Change zich meer en meer als onbetrouwbare partij doet gelden.

In de brief schrijft de briefschrijver: “Wij vragen ons dan ook af hoe het zo kan zijn dat de activiteiten van de Wings of Change zo strijdig is ook de conclusie van de bezwaar commissie van sept 2020 met het bestemmingplan en vergunningen dat dit in stand wordt gehouden en wij als omwonenden dit allemaal maar moeten accepteren.

De briefschrijver maakt ook namens de buren dan ook bezwaar tegen het legaliseren van deze forse hoeveelheid illegale bouwwerken en strijdige activiteiten die al jaren voortslepen en onbegrijpelijk gedoogd worden door de gemeente Medemblik. De omwonenden zijn dan ook van mening dat dit hele traject al jaren aan elkaar hangt met houtjes en plakband niet eens door de gemeente Medemblik in behandeling moet worden genomen maar de belangen van de omwonenden prioriteit geven waardoor de rust kan terugkeren.