Medemblik werkt aan plannen om geen 16 maar 36 woningen in Zwaagdijk-West te bouwen tot 2030

ZWAAGDIJK-WEST – Dat blijkt uit een reactie op vragen van het CDA Medemblik over de mogelijke aankoop van de Balkweiterhoek na het niet doorgaan van het plaatsen van flexwoningen voor de opvang van spoedzoekers/vergunninghouders. Na felle protesten van o.a. de dorpsraad en de bewoners van Zwaagdijk-West zag de gedeputeerde van de provincie van deze plannen af.

Het CDA vroeg het college of het een idee zou zijn om de Balkweiterhoek aan te kopen om zo woningbouw mogelijk te maken. Volgens de gemeente Medemblik staat de Balkweiterhoek niet te koop en is de locatie niet geschikt voor woningbouw omdat vanwege de geluidszone van de Westfrisiaweg dit in de weg staat. Ook is er maar een beperkte ontsluiting naar de Zwaagdijk.

Medemblik zegt hierover: “Wanneer hier woningbouw gerealiseerd zou worden, moet vanuit het plan ook de aanleg van een geluidswal gefinancierd worden en de aanleg van een nieuwe ontsluiting aan de kant van de Westfrisiaweg. Dit maakt de ontwikkeling van deze locatie prohibitief duur, zoals ook uit recente verkennende onderzoeken is gebleken. Bovendien zijn er voor Zwaagdijk-West al voldoende projecten om de met uw raad afgesproken quota woningen voor deze kern te realiseren. Het quotum voor Zwaagdijk-West bedraagt tot 2030 16 woningen. Er wordt op dit moment al gewerkt aan plannen voor 36 woningen.

Op de plannen om de 16 woningen te verhogen naar 36 woningen na zijn er verder geen plannen voor Zwaagdijk-West die grondaankoop zou kunnen billeken.