Grote zorgen bij Hart voor Medemblik over voormalig vuilstortplaats in Westwoud, ‘wie gaat dat betalen?’

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik maakt zich, terecht, zorgen over de schadelijke stoffen die zijn aangetroffen in de voormalige vuilstortplaats in Westwoud, onder de stoffen die in het grond- en oppervlaktewater zijn aangetroffen is het kankerverwekkende PFAS.

Bodemzorg, die verantwoordelijk is voor de nazorg van het terrein heeft onderzoek gedaan naar wat er allemaal gestort is op de voormalige vuilstort in Westwoud en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de problemen aan te pakken. De gemeenteraad van Drechterland heeft in een aangenomen motie opgeroepen een onafhankelijk onderzoek te laten houden voor definitief de nazorg van het terrein in handen komt van Bodemzorg.

Tjeu Berlijn, fractievoorzitter van Hart voor Medemblik zegt hierover: “Wij steunen de oproep van de gemeenteraad van Drechterland van harte, het onderzoek dat door Terrascan moet worden gedaan is ook een verantwoordelijkheid van de gemeente Medemblik.”

Om de zorgen die Hart voor Medemblik heeft over de voormalige vuilstortplaats in Westwoud kracht bij te zetten willen zij van het college weten of het college op de hoogte is van de situatie rondom de vervuiling van de voormalige vuilstortplaats, en dan zowel de actuele situatie als die van uit het verleden. Maar ook of zij kan aangeven welke concrete maatregelen er op korte termijn gaat worden genomen om de gevolgen van deze vervuiling te onderzoeken en of er in het verleden wel toezicht was op de vuilstortplaats over wat er allemaal gestort werd en welke partij hier voor verantwoordelijk was.

Tot slot wil Hart voor Medemblik nog weten wat er allemaal aan (gif) is gestort op de vuilstortplaats, en in welke hoeveelheden en in welke concentraties en of het nodig is om de vuilstort af te graven en op te ruimen.

Al eerder werd duidelijk dat onder de omwonenden van de vuilstort in Westwoud het aantal mensen met Parkinson hoger ligt dan elders in West-Friesland, maar of er een direct verband is met de vuilstort is (nog) niet bewezen, ook hier is de roep voor verder onderzoek te doen groot.