Grote zorgen bij Hart voor Medemblik over voormalig vuilstortplaats in Westwoud, ‘wie gaat dat betalen?’

onder de stoffen die in het grond- en oppervlaktewater zijn aangetroffen is het kankerverwekkende PFAS