Tijgermug rukt op en dat is geen goed nieuws

Deze mug is een potentiële vector voor verschillende virale ziekten

Grote zorgen bij Hart voor Medemblik over voormalig vuilstortplaats in Westwoud, ‘wie gaat dat betalen?’

onder de stoffen die in het grond- en oppervlaktewater zijn aangetroffen is het kankerverwekkende PFAS

Meer groen op bedrijventerrein als bescherming tegen droogte, wateroverlast en ziektes

Versteende bedrijventerreinen vergroenen