Greenports wijst Medemblik op de wet als het gaat om huisvesting arbeidsmigranten

MEDEMBLIK – Als in West-Friesland iets traag verloopt dan is dat wel de huisvesting van arbeidsmigranten. Al vele jaren is de Westfriese Bedrijvengroep bezig om een speciaal dorp te realiseren waar tot 2000 arbeidsmigranten huisvesting in flexwoningen moeten kunnen vinden.

Lees ook: PW2010: “College draai niet om de arbeidsmigrantenproblematiek heen, zeg nu eens ja of nee”

Greenports Nederland wijst in een brief aan het college en de gemeenteraad nog eens fijntjes op de wet die werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters binnen de wettelijke ruimte te bieden de door de gemeenteraad gestelde kaders extra huisvesting voor deze doelgroep te kunnen realiseren.

In de brief schrijven Nees van Wolfswinkel van Greenports Nederland en Eric Douma van LTO Nederland: “Het tekort aan kwalitatief goede huisvestingslocaties speelt in alle sectoren en in iedere gemeente, dus ook in de uwe. De druk op de woningmarkt is extreem hoog en de planologische ruimte voor nieuwe ontwikkelingen wordt in veel gemeenten steeds kleiner. Wij begrijpen dat de uitdaging om voor alle doelgroepen voldoende geschikte woonruimte te realiseren nog nooit zo groot is geweest. Echter, door ruimte te geven aan de realisatie van short- en midstay huisvestigingslocaties in het buitengebied binnen uw gemeente, kan het huisvesten van internationale medewerkers in reguliere woningen aan banden gelegd worden. U krijgt daarmee een extra instrument in handen om de druk op de reguliere woningmarkt te verlichten.

Lees ook: Medemblik verleend tijdelijke omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten Dirk Bijvoetweg 20 Oostwoud

Land- en tuinbouwsector kan bijdragen aan oplossing woningcrisis

Volgens Van Wolfswinkel en Douma kan de land- en tuinbouwsector – waar vaak vraag is naar tijdelijke huisvesting – nog op een andere manier bijdragen aan de oplossing voor de woningcrisis. “Er zijn legio bedrijven, zowel in de productie als in de export, die – al dan niet in samenwerking met een uitzendbureau of huisvester – willen investeren in de realisatie van nieuwe huisvesting op eigen terrein. Dat biedt extra voordelen voor gemeenten. De druk op de ruimtevraag wordt hierdoor immers substantieel verlaagd. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat de komst van huisvestingslocaties op eigen terrein tot veel minder weerstand bij burgers en omgeving leidt. De kwaliteit van de huisvesting kan geborgd worden door middel van een onafhankelijk keurmerk: AKF of SNF,” aldus Van Wolfswinkel en Douma

Lees ook: Onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten gemeente Medemblik

<

Greenports Nederland hoopt dan ook dat de gemeente Medemblik in gesprek wil gaan met Greenports Nederland en LTO Nederland om tot een oplossing te komen over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Loading

One thought on “Greenports wijst Medemblik op de wet als het gaat om huisvesting arbeidsmigranten

  1. 19 voorkeurszoekgebieden voor huisvesting arbeidsmigranten West-Friesland 21 december 2022 at 10:35

    […] Lees ook: Greenports wijst Medemblik op de wet als het gaat om huisvesting arbeidsmigranten […]

Comments are closed.