Greenports wijst Medemblik op de wet als het gaat om huisvesting arbeidsmigranten

Het tekort aan kwalitatief goede huisvestingslocaties speelt in alle sectoren en in iedere gemeente