Medemblik zet in op flexwoningen als onderdeel van het nieuwe woonbeleid

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik zegt de gemeenteraad toe om Flexwonen onderdeel te laten uitmaken van het nieuwe woonbeleid in de gemeente Medemblik. Medemblik is reeds gestart om uitvoer te geven aan een aangenomen motie wat Tiny Houses betreft.

Flexwonen niet zalig makend en maar voor bepaalde tijd

Flexwonen is niet voor iedereen geschikt. De term ‘flexwonen’ gaat over flexibele woonoplossingen die relatief snel en goedkoop kunnen worden gerealiseerd. Kenmerkend is het ’tijdelijke karakter’ van de woning zelf, de bewoning of het gebruik van een locatie waarop de woning wordt geplaatst. Flexwoningen zijn in aanleg duurzaam en circulair.

De flexwoningen mogen maximaal 15 jaar staan. De kosten van het ontwikkelen en plaatsen van de woningen zijn niet goedkoop. Deze periode maakt het financieel haalbaar.

De prijs voor een verplaatsbare (eenvoudige) woning bedraagt tussen 10.000 en 15.000 euro. De totale kosten hangen af van de aanleg van gas, water en stroom. Ook de aanleg van bijvoorbeeld een weg kan leiden tot extra kosten voor het project. Flexwoningen zijn dus geen volwaardige woningen maar voldoen aan de eisen die de wetgever heeft gesteld.

Stimuleringsmaatregelen flexwonen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de ontwikkeling van flexwonen stimuleren. Niet in de plaats van permanente nieuwbouw, maar als aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Met deze woningen kan de woningvoorraad namelijk relatief snel worden uitgebreid, omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in de fabriek worden gemaakt. De bouwtijd is daardoor korter. Bovendien brengt bouwen in een fabriek minder bouwafval en overlast met zich mee. Ook kunnen er locaties en gebouwen worden benut die in eerste instantie geen woonbestemming hebben.

Dit is zeker een voordeel in gebieden waar de druk op de woningmarkt hoog is. Locaties die pas over een aantal jaren permanent ontwikkeld worden, zijn hiervoor ook goed te gebruiken. In anticipeer- en krimpgebieden kan flexwonen juist een tijdelijke piek in de woningbehoefte opvangen. Op deze manier voorkomt flexwonen leegstand of een grote sloopopgave.