MORGEN! is trots op de begroting!  

MEDEMBLIK – “Na regen komt zonneschijn, zoals bekend heeft Medemblik een aantal moeilijke jaren achter de rug,” zegt fractievoorzitter Tom Beuker van MORGEN! fractie over de begroting voor 2024. ” Echter door de maatregelen die de coalitiepartijen (MORGEN!, CDA, GemeenteBelangen en D66) het afgelopen jaar hebben doorgevoerd staan we er nu vele malen beter voor. De financiën zijn op orde, de ambtelijke organisatie is versterkt en er waait een positieve wind door onze gemeente om de lopende dossiers echt aan te pakken.

Deze begroting helpt hierbij, gezien er weer budget is om in Medemblik te investeren.

Tom Beuker (MORGEN!)

BEUKER: “Denk daarbij aan extra middelen voor het groenbeheer/onderhoud, schuldhulpverlening en minimabeleid, versterking van ons cultuuraanbod, sportvelden, onderhoud wegen en meer middelen voor preventie in het sociaal domein. Denk daarbij aan jongerenwerkers en maatschappelijk werk.”

Volgens Beuker worden de woningbouwplannen van Medemblik worden steeds concreter, waarbij de nadruk ligt op meer betaalbare koop en (sociale)huurwoningen. En onder leiding van wethouder Jeroen Broeders maakt Medemblik een inhaalslag met als doel om 1650 woningen te bouwen t/m 2029.

Beuker besluit door te zeggen dat de subsidies voor de verenigingen en stichtingen wordt geïndexeerd met 3,5% en er is ruimte voor lastenverlichting. “Zo wordt per 1 januari 2024 de hondenbelasting afgeschaft en is de OZB-indexatie beduidend lager dan de huidige inflatie.