130 woningen op De Tegel Wervershoof

Met deze 130 woningen op De Tegel komt het aantal nieuwbouwwoningen die voor Wervershoof in de planning staan tot 2029 op 199 stuks

Column André Meester (VVD): ‘Geen flexwoningen maar echte woningen op De Tegel’

De Tegel is juist zeer kansrijk als bouwlocatie omdat daar van het Rijk en de provincie gebouwd mag worden juist de buitenranden van steden en kernen.

Omgevingsvergunning De Tegel geldig tot 1 juni 2024

Omdat het strijdig is met het bestemmingplan besloot het college om de opvang van asielzoekers kortstondig te gedogen.

Komst van ruim 200 asielzoekers naar De Tegel Wervershoof zet bij veel inwoners kwaadbloed

De groep van 225 asielzoekers wonen tijdelijk elke 6 maanden op een andere locatie in Noord-Holland,

Tijdelijke noodopvang asielzoekers in Wervershoof

De gemeente Medemblik gaat een groep asielzoekers opvangen op het perceel aan de Vok Koomenweg 3 (‘De Tegel’) in Wervershoof.

De Tegel Wervershoof, een aantrekkelijke, duurzame en gevarieerde woonwijk

Alle woningen zullen gasloos worden gebouwd en er worden naast sociale huurwoningen ook goedkope koopwoningen en duurdere koopwoningen gebouwd.