Bloesemgaerde-Noord blijft gemoederen bezighouden, nu staat paardeneigenaar op zijn achterste benen

WOGNUM – Verbaasde omwonenden, een tennisvereniging die het ‘Schiphol’ scenario al ziet opdoemen en nu ook de eigenaar van een 5-tal paarden die tot 2017 in Heerhugowaard woonden maar omdat zij graag bij huis paardenstallen, een rijbak, een paddock en een mestbak wilden gaan realiseren verhuisden zijn naar Wognum waar zij voor de plannen een vergunning kregen van de gemeente Medemblik.

Op hun terrein zijn inmiddels de paardenstallen, een rijbak, een paddock en een mestbak gerealiseerd. Op het terrein houden cliënten op dit moment vijf paarden, en dit willen zij uitbreiden naar zes paarden, de afgegeven vergunning staat dit ook toe.

Geuroverlast

Het geuronderzoek die gedaan is, is volgens de de eigenaren van de paardenstallen te beperkt uitgevoerd tot de vergunde situatie. Deze had volgens de eigenaren moeten worden gedaan over wat planologisch maximaal mogelijk op hun gronden. Daarnaast is het onduidelijk wanneer het geuronderzoek plaats heeft gevonden en dat is wel nodig omdat volgens de eigenaren van de stallen alle revelante geuremissiebronnen van hun perceel bemonsterd dient te worden onder representatieve omstandigheden.

Advocaat in handen genomen

Om hun zienswijze over de plannen voor Bloesemgaerde-Noord kracht bij te zetten hebben de eigenaren van de stallen een advocaat in handen genomen. Deze schrijft in een brief aan het college en de gemeente Medemblik: “Cliënten merken op dat de toekomstige bewoners geconfronteerd zullen worden met overlast in de vorm van schaduwwerking van de bomen van het bos. Een bezonningsstudie ten aanzien van die woningen die met hun achtertuinen grenzen aan het bos ontbreekt in het ontwerpbestemmingsplan. Daarmee is niet inzichtelijk gemaakt of eventuele schaduwwerking ruimtelijk aanvaardbaar is, dat is in strijd met artikel 3:2 Awb.

Daarnaast merken cliënten op dat toekomstige bewoners ook geconfronteerd worden met bladval uit de bomen, wat ook tot overlast leidt bij de nieuwe bewoners in de vorm van bladeren in de achtertuin. Cliënten willen voorkomen dat op basis van dat ‘overlast’ geschillen ontstaan tussen cliënten en nieuwe bewoners. Cliënten zijn niet van plan om de bomen te gaan kappen vanwege de realisatie van de nieuwe wijk. In de toelichting is daarom naar het oordeel van cliënt niet inzichtelijk gemaakt of eventuele bladval op de percelen van de nieuwe bewoners ruimtelijk aanvaardbaar is. Dat is in strijd met artikel 3:2 Awb.

Onderhoud bos komt in gevaar

Maar door de plannen kunnen de eigenaren van de stallen het bos, waarvan zij de eigenaren zijn en niet openbaar is, ook niet meer onderhouden omdat zij via het perceel naast die van hun bij het bos komen, een andere weg is er niet.. Dit gaat niet meer als er woningbouw wordt gepleegd.

Volgens de advocaat willen haar cliënten dan ook dat tussen de achtertuinen en het bos een afscheiding wordt gecreëerd om zo bij het bos te komen om onderhoud te plegen. “Dat geldt dus evident voor nieuwe bewoners, die niet altijd bekend zijn met de directe omgeving. Cliënten zijn niet gediend van personen die het bos betreden, zonder hun toestemming. Ook dat is een inbreuk op het woon-en leefklimaat van cliënten. Cliënten zien daarom het liefst dat er een duidelijke afscheiding komt tussen de achtertuinen en het bos,” aldus de advocaat in de brief aan de gemeente Medemblik.

De eigenaren van de paardenstallen vernemen graag hoe uitvoering wordt gegeven in dit plan aan de te realiseren erfafscheiding, en ook hoe wordt geborgd (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) dat die erfafscheiding in stand blijft.

Lees ook:

Eén gedachte over “Bloesemgaerde-Noord blijft gemoederen bezighouden, nu staat paardeneigenaar op zijn achterste benen

Reacties zijn gesloten.