Honderden nieuwbouw woningen in de planning binnen de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Tempo wethouder, tempo. Dat is het wat de VVD Medemblik haar eigen wethouder toeroept, tempo maken met het bouwen van woningen, veel woningen in de kernen van de gemeente Medemblik. Wethouder Andrea van Langen liet hierop weten dat zij er alles aan doet om nog voor de kerst met plannen te komen voor woningbouw in Opperdoes, Wognum, Wervershoof in Medemblik. In totaal gaat het om vele honderden woningen waarvan dan de bouw in 2022 zou moeten worden gestart.
Oosteinde 7 Opperdoes (voormalige zuurkoolfabriek)
Kuin Vastgoedontwikkeling heeft onlangs het pand en grond van de voormalige zuurkoolfabriek aan het Oosteinde 7 te Opperdoes aangekocht. Inmiddels heeft Kuin voor de locatie een conceptplan gemaakt en voorgelegd aan de gemeente. Kuinis voornemens circa zes woningen voor starters, 2 twee-onder-een-kap en drie vrijstaande woningen op de locatie te realiseren. Kuin is gestart met participatie inzake het project. Op dinsdagavond 16 november (in dorpshuis de Torenschouw te Opperdoes van 18:30 uur tot 20:00 uur) organiseert Kuin een bijeenkomst voor de omwonenden. Tijdens de bijeenkomst worden omwonenden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de plannen, vragen te stellen en reactie te geven. Op de bijeenkomst zijn medewerkers van Kuin en de gemeente aanwezig.
Medemblik Molenblik (achter de Schepenwijk) 
Het overleg over het voorontwerp bestemmingsplan heeft plaatsgevonden. Er zijn reacties binnen gekomen.  Molenblik wordt een ruim opgezette, waterrijke woonwijk  met  circa  216 duurzame woningen in allerlei woningtypes waarvan 48% sociale woningbouw (huur en koop). De wijk is gelegen aan de zuidzijde van Medemblik en grenst aan het eerder gerealiseerde plan Schepenwijk II uit 2014. Het water is bevaarbaar en dooradert de wijk en staat in open verbinding met de randsloot en de Braak. Het nieuwe woongebied krijgt groene randen met natuurlijke oevers en groen begroeide dijkjes. Daarnaast komen er mooie wandelpaden en is er veel aandacht voor kinderspeeltuinen in het ontwerp. De wijk voorziet in de woningbouwbehoefte en levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en verjonging van de woningvoorraad in Medemblik.
Zeehoek Wervershoof
Er is contact opgenomen met de ontwikkelcombinatie de Zeehoek. De ontwikkelcombinatie de Zeehoek heeft de plannen voor het ontwikkelen van het Zeehoekterrein in Wervershoof verstrekt en een delegatie van de ontwikkelcombinatie heeft de plannen toegelicht.  De plannen worden op dit moment beoordeeld. Planning is dat raad dit jaar geïnformeerd wordt via een informatienota over de bevindingen.
Wognum diverse projecten
Tot slot ook in Wognum staan diverse projecten op stapel maar de VVD wil dat de wethouder de commandeur plannen ook gaat meenemen in deze plannen en niet alleen Bloesemgaerde gaat ontwikkelen.
De wethouder beloofde donderdagavond dat de gemeenteraad nog voor het einde van dit jaar een brief van haar gaat krijgen met de eerste schetsen en uitgewerkte plannen waarna de gemeenteraad er een hamerslag op moet geven. Dat er de aankomende jaren vele honderden huizen bij gaan komen is wel duidelijk dus.