Bewoners Hoornseweg klaar met Medemblik: ‘jullie negeren ons gewoon’

WOGNUM – In de never ending saga over de Hoornseweg en de problemen die de omwonenden ondervinden van het verkeer dat gebruikmaakt van de Hoornseweg wordt weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. De bewoners van de Hoornseweg beschuldigen deze keer de gemeente Medemblik ervan dat zij bewust brieven/vragen afkomstig van deze bewoners negeert en niet wil beantwoorden.

In een brief aan het college, de gemeenteraad en andere betrokken gaan de bewoners dieper in op deze beschuldiging en dan vooral over het feit dat Tom Beerepoot (VVD) wel antwoord kreeg op vragen, vragen die daarvoor ook door de bewoners van de Hoornseweg waren gesteld en nooit antwoord op is gekomen.

In de brief schrijven de omwonenden: “Wij lopen uw antwoorden systematisch af en voorzien elk antwoord van een commentaar en correcties.”

1. Uw antwoord dat de brief van ons aan u gericht beland is tussen wal en schip en uw aandacht verdient.

Wij durven te stellen dat u nimmer bereid bent geweest of zelfs de intentie hebt gehad deze brief te beantwoorden. U bent in de periode dat deze brief door u is ontvangen druk bezig met gesteggel over de onderhoudsstatus van delen van de Hoornseweg. Een informatiemoment richting bewoners is mede daardoor nimmer tot stand gekomen. Ons WOO-verzoek toont dat aan.

2. Dat u nog moet werken aan de beantwoording van de brief laat zien dat het volstrekt geen prioriteit heeft om de brief te beantwoorden. De inhoud van uw beantwoording van de raadsvragen toont dat aan: binnen luttele minuten kant en klaar, want volstrekt inhoudsloos.

3. Iedereen, HHNK, gemeente en politie, is het erover eens dat er een “probleem” is. Dat is door alle instanties herkend, erkend en op schrift vastgelegd. U legt ten aanzien van het probleem de nadruk op het zware verkeer. Wanneer u de presentatie van Royal Haskoning voor gemeenteraadsleden goed beluisterd hebt, en serieus(!) neemt, dan gaat het naast de intensiteit ook om de toenemende diversiteit van de zogeheten netwerken op de Hoornseweg en het Rijsdampad. U bent blijkens ons WOO-verzoek slechts bezig met gesteggel over de onderhoudsstatus van het wegdek, met name het zuidelijk deel van het tracé. Ten aanzien van de inrichting bent u ook blijkens het WOO-verzoek volstrekt niet bezig, eerder afwijzend.

4. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een herinrichting van de Hoornseweg. Het is zelfs zo dat er geen sprake kan zijn van een herinrichting zolang niet duidelijk is hoe het probleem er werkelijk uitziet, welke factoren er bijdragen aan en wat de mogelijke oorzaak kunnen zijn van het “probleem”. Om die reden is door BuroScope geadviseerd een uitgebreidere verkeerskundige analyse te maken. Dit advies is door Gemeente Medemblik weggezet in de werkvoorraad voor de komende jaren. Een aanbeveling is dat alle raadsleden kennis krijgen van het memo van BuroScope dat uitgebreid motiveert waarom een dergelijk onderzoek nodig is.

5. Opnieuw legt u de nadruk op het zware verkeer. Dat zware verkeer speelt een rol, maar is slechts een onderdeel van een complexer geheel. Even voor de duiding: vrachtverkeer, HVC-containerwagens, tractoren met aanhangers, motoren, bromfietsen, fietsen, hulpdiensten(ambulance/brandweer/politie), en ook nog, je zou ze bijna vergeten mensen die te voet langs de weg lopen, voor de goede orde ook bewoners.

Kortom, u bagatelliseert het “probleem”.

6. Dat u niet direct kansen ziet de Hoornseweg te ontlasten ligt voor de hand. Het “probleem” is complex. Juist daarom is een verkeerskundige gebiedsanalyse nodig. Dat u durft te beweren naar de meerwaarde van een verkeerskundige gebiedsanalyse te kijken. U spreekt hier onwaarheid. Zie hiervoor punt 4.

7. U bent met HHNK in gesprek. Dat de inhoud zich beperkt tot het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt vergeet u erbij te vermelden. Zelfs de fietsoversteekplaats is nog punt van discussie.

8. Het antwoord klopt. Alles blijft zoals het was. Op naar het GVVP van 2032. U realiseert zich wellicht dat ook na 1 januari 2022 de bewoners van de Hoornseweg bij u blijven aankloppen. Het kan ook zijn dat de bewoners kiezen voor andere opties en u rechts zullen inhalen. Vanaf die datum bent u als eigenaar en beheerder van de Hoornseweg geheel alleen verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid op en aan de Hoornseweg.

9. De dorpsraad wordt achteraf in kennis gesteld over de omvang van de werkzaamheden. Hier zien wij hoe het anno 2022 nog steeds werkt. Hoe wordt omgegaan met burgers. Daarom herinneren wij u aan een eerder aan u gerichte brief over de participatieladder. Het wordt tijd dat ook de gemeentelijke overheid daar serieus werk van maakt. Kennis en kunde zijn niet voorbehouden aan het selecte gezelschap bij de gemeentelijke overheid.

Dit is een pittige brief. Daarvan zijn wij doordrongen, maar het kan niet anders. Wij voelen ons verplicht om op te komen voor de veiligheid en leefbaarheid van een ieder die op welke wijze ook gebruikmaakt van de Hoornseweg in Gemeente Medemblik, en(!) zonder uitsluiting.

Wij verzoeken zowel B&W als elke gemeenteraadsfractie op deze brief schriftelijk te reageren.

Met vriendelijke groet, namens de bewoners,

Lees ook: