Meer klanten voor de ALDI en Lidl door stijgende voedselprijzen

MEDEMBLIK – Consumenten wijken vaker uit naar goedkopere supermarkten nu de prijzen in de winkels hard stijgen. Daardoor winnen discountsupermarkten ALDI en Lidl marktaandeel in Nederland. Dat zeggen marktonderzoekers en Retail experts tegen het Financieel Dagblad. Uit cijfers van onderzoeksbureau IRI blijkt dat het marktaandeel van Lidl en ALDI tot nu toe dit jaar is gestegen van 15,7 procent naar 16,3 procent.

De recente verschuiving van consumentenaankopen van luxere supermarkten naar discounters lijkt vooral een inhaalslag te zijn van een mindere periode die ALDI en Lidl tijdens corona hebben gehad. Waar luxere supermarktketens (forse) groei lieten zien, bleven discounters toen achter in groei.

Hoge bestedingen lijken tot stilstand te komen

Consumenten hebben de afgelopen periode veel geld uitgegeven. Die hoge bestedingen zijn onder andere toe te schrijven aan het forse saldo dat gespaard is tijdens corona.

Momenteel hoeven mensen door de huidige krapte op de arbeidsmarkt minder te vrezen voor het verlies van hun baan en inkomen. Mede daardoor steeg het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens volgens het CBS in het eerste kwartaal van 2022 nog wel met 2,1 procent ten opzichte van vorig jaar. Maar er is inmiddels een keerpunt zichtbaar in de consumentenuitgaven.

Het is nog onduidelijk hoe het uitgavenpatroon van consumenten zich verder zal ontwikkelen. Door de hoge inflatie zal het besteedbaar inkomen verder in dit jaar meer onder druk komen te staan. Zo zullen de prijsverhogingen in voeding en energie veel huishoudens gaan raken in de portemonnee.

Op basis van dit vooruitzicht is de verwachting dat consumenten in de tweede helft van 2022 minder gaan uitgeven in de supermarkt. Dat zal de verdere groei van discounters gaan ondersteunen. Maar op den duur kunnen discountersupermarkten ook last gaan ondervinden van de hoge inflatie met prijsstijgingen als gevolg.

Daarnaast zal het fenomeen van downtrading, waarbij de consument overschakelt van duurdere naar goedkopere alternatieven, op gaan treden. Niet meer eten buiten de deur, maar eten kopen in de supermarkt om zelf thuis te bereiden. Om met deze trend mee te gaan zal het voor supermarkten belangrijker worden om kortingsacties aan te bieden. Het terugkerend aanbieden van kortingsacties kan op den duur een negatieve impact hebben op de omzetten en marges van supermarkten.

Door de hoge inflatie staat ook de rol van de supermarkt ter discussie als onmisbare schakel in de voedselkolom. Het doorrekenen van de prijsverhogingen heeft impact op het besteedbaar inkomen van veel consumenten. Het niet doorrekenen van de prijsverhogingen gaat ten koste van hun rendement, dat toch al onder druk staat door stijging van bijvoorbeeld inkoop, energie, loon en logistiek. Veel supermarkten kiezen dan ook voor een tussenoplossing, door de prijsverhogingen deels door te voeren.