Meerjarenbegroting Stadshavens Medemblik ruim 3 miljoen euro, MORGEN! wil weten waar dit aan wordt besteed

Maar Zeilemaker wil ook weten waarom het college de motie ‘Schip van bijleg of’ die in november 2020 door de gemeenteraad werd aangenomen niet heeft uitgevoerd.

43 en 84.. Hart voor Medemblik kan lang wachten op antwoorden, ‘kost veel tijd en veel geld’

In de wandelgangen van het gemeentehuis in Wognum wordt Niels de Waal al de ‘pitbull’ genoemd, omdat hij zich heeft vastgebeten in de donatie van 250.000 euro aan Midwoud/Oostwoud

Bewoners Hoornseweg klaar met Medemblik: ‘jullie negeren ons gewoon’

Wij lopen uw antwoorden systematisch af en voorzien elk antwoord van een commentaar en correcties.

MORGEN! is er klaar mee, college Medemblik blijft uitermate traag met beantwoording schriftelijke vragen

MEDEMBLIK – Fractielid Bert de Jong van de fusiepartij MORGEN! (PvdA/PWF/PW2010) is er wel klaar mee dat het college uitermate traag reageert op gestelde vragen. Schriftelijke vragen aan het college…