Bewoners Hoornseweg Wognum: “Gemeente Medemblik, beschamend dat u dit van ons vraagt’

WOGNUM – De gemeente Medemblik is onder regie van Royal Haskoning begonnen met een update te maken van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). De bewoners van de Hoornseweg in Wognum hebben hier een aantal opmerkingen over en dan vooral op de manier waarop met deze bewoners wordt omgesprongen door de gemeente Medemblik

[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Dossier: Hoornseweg” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”tag” orderby=”title”]

Het huidige GVVP is ± 10 jaar geleden door de gemeenteraad van Medemblik vastgesteld, en toen werd de situatie van de Hoornseweg al beschreven. Maar in de 10 jaar die volgenden is er volgens de bewoners van de Hoornseweg geen enkele indicatie te vinden waaruit mag blijken dat de gemeente Medemblik hun zorgen over de Hoornseweg heeft vertaald naar actief beleid door de situatie nu eens echt aan te pakken. ‘Het is helaas bij woorden gebleven, papier is geduldig,‘ aldus de bewoners van de Hoornseweg.

In een brief aan het college van Medemblik schrijven de bewoners: “Nu vraagt u van ons als inwoners om gedachten aan te leveren en deze in te voeren via een webpagina. Wij ervaren het als beschamend dat u dit van ons vraagt. Dat u dit nog ons durft te vragen. Het geeft blijk van volkomen minachting van onze inbreng om de situatie aan de Hoornseweg structureel aan te pakken.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Hoornseweg als onveilig aangemerkt

De Hoornseweg is door de gemeente Medemblik, de politie en het Hoogheemraadschap als onveilig aangemerkt. Nieuwe registraties over de intensiteit van de weg zijn opnieuw uitgevoerd en Verkeersbureau BuroScope heeft de situatie beoordeeld en is met een advies richting de gemeente Medemblik gekomen en daarnaast wordt in het plan de campagne van Royal Haskoning nog eens haarfijn aangegeven dat de vermenging van zoveel “netwerken” op de Hoornseweg in conflict is met de manier waarop een dergelijke weg zou ingericht moeten zijn.

In de brief schrijven de omwonenden in niet mis te verstane bewoording: “Uiteindelijk negeert u het advies omdat de Hoornseweg “nog” niet uw eigendom is en neemt het besluit Project Hoornseweg op te nemen, lees weg te zetten, in de werkvoorraad voor de komende jaren.

U gaat er blijkbaar volstrekt aan voorbij dat u binnen een jaar de eigenaar van de Hoornseweg bent en daarmee alleen verantwoordelijk bent voor de mogelijke gevolgen die de onveiligheid en leefbaarheid met zich meebrengt. Het gegeven(!) dat u bij voortduring teruggrijpt op de financiële situatie waarin Gemeente Medemblik verkeert, baart ons zorgen. Dat het ook ontbreekt aan lef, en visie, om verder te kijken dan de mogelijkheden welke Gemeente Medemblik heeft evenzeer. Immers, de Hoornseweg fungeert als een soort flessenhals tussen de A7/Westfrisiaweg/Gemeente Hoorn enerzijds en het achterland Wognum/Nibbixwoud/Midwoud anderzijds. Alles wordt vernieuwd en aangepast: de flessenhals blijft zoals die is, nog net als een halve eeuw terug.

De omwonenden hopen dan ook dat de gemeente Medemblik eindelijk eens hun verantwoordelijkheid gaat nemen en het Project Hoornseweg direct uit de werkvoorraad gaat onttrekken en bureau Royal Haskoning de opdracht gaat geven een uitgebreide gebiedsanalyse te gaan maken.. Dit bureau was ook betrokken bij de GVVP uit 2011.