Betalen grafrechten in termijnen niet mogelijk, daarvoor moet het hele beleid worden aangepast

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit een reactie van de gemeente Medemblik op vragen van Tom Beerepoot (VVD) over de kosten van de grafrechten en de mogelijkheid om deze in termijnen te betalen en niet het hele bedrag in 1x. Nu is dat dus nog niet mogelijk, volgens de gemeente Medemblik staat het huidige beleid dit niet toe.

Wel kunnen, volgens de gemeente Medemblik, inwoners na ontvangst van aan aanslag binnen één jaar na ontvangst van de grafrechtenaanslag een betalingsregeling aanvragen (conform onze leidraad invordering artikel 25.5.1.) In dit artikel is vastgelegd wat de voorwaarden zijn voor een betalingsregeling. Éen van die voorwaarden is dat een betalingsregeling voor de duur van maximaal 7 aaneengesloten termijnen wordt toegekend. Slechts bij bijzondere omstandigheden is het mogelijk om een belastingschuldige een langere termijn te gunnen dan 7 maanden.

Maar ook de verschillen in grafrechten tussen bijvoorbeeld Drechterland en de gemeente Medemblik viel de VVD op en wilde daar ook een antwoord over krijgen van het college.. Volgens het college ligt dit puur in het feit dat Drechterland maar 8 begraafplaatsen heeft en de gemeente Medemblik 17 begraafplaatsen, zelfs meer dan Amsterdam en andere gemeenten in Noord-Holland.

Lees ook: VVD Medemblik wil mogelijkheid om grafrechten in jaarlijkse termijnen te betalen