Betalen grafrechten in termijnen niet mogelijk, daarvoor moet het hele beleid worden aangepast

Nu is dat dus nog niet mogelijk, volgens de gemeente Medemblik staat het huidige beleid dit niet toe.

VVD Medemblik wil mogelijkheid om grafrechten in jaarlijkse termijnen te betalen

Tom Beerepoot vraagt het college of de gemeente Medemblik bereid is om deze betalingen niet in 1x voor de hele duur te betalen maar in jaarlijkse termijnen.