Bestuur De Zeehoek: dalende energieprijzen hebben nauwelijks invloed op de totale energielasten

WERVERSHOOF – Begin januari begonnen de energieprijzen, en vooral die van aardgas, snel te dalen, de tot nu toe milde winter en grote voorraden LNG, zorgt ervoor dat de prijs van een kuub aardgas weer onder het niveau van toen de oorlog in de Oekraïne begon. Hart voor Medemblik vroeg daarom ook op 5 januari of De Zeehoek hier ook van profiteert

Maar, zegt het college in een reactie: “Het bestuur heeft aangegeven dat de dalende energieprijs op dit moment nauwelijks invloed heeft op de hoogte van de totale energielasten. Het bestuur monitort het energieverbruik nauwkeurig, en laat zich daarbij ook adviseren door een externe deskundige. Zoals het zich nu laat aanzien, sluit de prognose energiekosten voor dit jaar aan op de begroting 2023.

Lees ook: Dalende gasprijzen is voor Hart voor Medemblik genoeg redenen om de Zeehoek langer open te houden

Doordat de energieprijzen sterk aan het dalen zijn, althans zolang de winter niet echt gaat toeslaan, vroeg Hart voor Medemblik dan ook of de gemeente Medemblik de sluiting van De Zeehoek opnieuw wil gaan beoordelen.

Volgens de gemeente Medemblik blijft sluiting onvermijdelijk omdat er politieke keuzes zijn gemaakt met het amendement die bij de kadernota 2023 is ingediend en is aangenomen. Daarnaast geeft het zwembadbestuur zelf aan dat op termijn eventueel verlaagde energielasten slechts een beperkt effect hebben op het moment van sluiting. Volgens de gemeente Medemblik zijn vooral de transitievergoedingen voor het personeel en de onderhoudskosten die gemaakt moeten worden om de veiligheid te waarborgen van grote invloed op het besluit om de deuren te sluiten.

“Het college is niet in de positie om over de sluiting te beslissen. Stichting Zwembad De Zeehoek is eigenaar van het zwembad. Het besluit om de exploitatie te beëindigen is in gezamenlijkheid met het bestuur genomen,” aldus het college van de gemeente Medemblik

Lees ook: Zwembad de Zeehoek blijft nog open, maar bestuur beslist tot wanneer

Over de weg naar de sluiting van De Zeehoek zegt de gemeente Medemblik: “In samenspraak met het bestuur van de Zeehoek wordt op dit moment gewerkt aan een plan van aanpak van beëindiging van de exploitatie. Onderdeel van de uitwerking is het inventariseren welke andere zwembaden in aanmerking kunnen komen om zwemlessen over te nemen. Deze inventarisatie is erop gericht om de leszwemmers hun lessen zonder onderbreking elders te laten vervolgen.

Lees ook: Uitstel is geen afstel voor zwembad Wervershoof, de gemeenteraad is aan zet