Houten platen moeten toegang tot bouwvallige woonboot Medemblik verhinderen. Eigenaar laat niets meer van zich horen

MEDEMBLIK – Dat zegt de gemeente Medemblik in een reactie op vragen van Hart voor Medemblik over de situatie rondom de woonboot die in de Uiversloot in Medemblik ligt. Medemblik is actief aan het handhaven om zo de jongeren bij de boot weg te houden.

De gemeente Medemblik heeft twee trajecten uitgezet, één die toeziet op de veiligheid op relatief korte termijn en een tweede betreft de algehele staat van de woonboot en zoekt naar een blijvende oplossing. Met het oog op oud & nieuw van afgelopen jaar heeft de gemeente de toegang tot de woonboot onmogelijk gemaakt door middel van houten platen. Vanwege het uitblijven van oplossingen door de eigenaar van de woonboot.

Lees ook: Medemblik gaat eigenaar woonark Medemblik aanschrijven, ‘opknappen of weghalen’

De gemeente Medemblik heeft ook meerdere malen contact gezocht m et de eigenaar van de woonboot en ook meerdere malen de mogelijkheid geboden om de toegang tot de woonboot zelf te belemmeren. Maar omdat de eigenaar van de woonboot nergens gehoor aan heeft gegeven heeft de gemeente Medemblik gegrepen naar een zwaarder middel, die van de bestuursdwang. Voor de stap naar de rechter zal worden genomen krijgt de eigenaar van de woonboot nog een kans om met de gemeente Medemblik in contact te gaan over de situatie.

Lees ook: Medemblik kan niets doen tegen de woonboot die ligt te vergaan in sloot langs de Uiverstraat Medemblik

Omdat de sloot waarin de woonboot ligt niet van de gemeente Medemblik maar van het Hoogheemraadschap is, zal de gemeente Medemblik contact gaan opnemen met het Hoogheemraadschap over hoe nu verder te gaan met deze situatie