Bestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 én Gedeputeerde Laanweg 20’ onherroepelijk

Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daarom op 27 januari 2024 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan ‘Wognum – Bloesemgaerde Noord’ onherroepelijk

Het bestemmingsplan is een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van maximaal 50 woningen op de locatie Bloesemgaerde Noord gelegen tussen Westeinderweg 5 en 7 te Wognum.

Bestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’ onherroepelijk

ANDIJK – De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 27 oktober 2022 vastgesteld. Het bestemmingsplan is een juridisch planologische regeling voor het realiseren van een woning met twee bijgebouwen…

Bestemmingsplan ‘Andijk – Buurtje 3A’ onherroepelijk

Het bestemmingsplan heeft van 18 november 2022 tot 31 december 2022 ter inzage gelegen.