Bestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’ onherroepelijk

ANDIJK – De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 27 oktober 2022 vastgesteld. Het bestemmingsplan is een juridisch planologische regeling voor het realiseren van een woning met twee bijgebouwen in de plaats van een kassencomplex en bijbehorend bedrijfsgebouw. De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de woning met bijgebouwen wordt daarvoor in de plaats gebouwd.

Het bestemmingsplan heeft van 18 november 2022 tot 31 december 2022 ter inzage gelegen. In deze periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daarom op 31 december 2022 onherroepelijk geworden.

Loading